Czy znajdziesz wszystkie czasowniki?

Określ formę czasowników.

SPRAWDŹ, CO JUŻ POTRAFISZ

RÓŻNE FORMY CZASOWNIKA

Beata Ludwin

NIEOSOBOWE formy czasownika nie informują o osobie wykonującej czynność, np:

             bezokolicznik zakończony na lub -c, np. zjeść, wypić, piec, strzyc,

            zakończone na -no  lub -to, np. zjedzono,wypito, pieczono, strzyżono.

       

OSOBOWE formy czasownika zawierają informację o osobie wykonującej czynność, np:

zjadł (on), poszliśmy (my), jem (ja), siedzą (oni lub one), będziecie spać (wy).

 

IMIESŁOWY

          przymiotnikowe - czynny, np. czytający i bierne, np. czytany

          przysłówkowe - współczesne, np. czytając i uprzednie, np. przeczytawszy

jest odmienną częścią  mowy

odpowiada na pytania: co robi?, co się z nim dzieje?, w jakim stanie się znajduje?

informuje o czynności, np. stał, szedł, przyszli, idziesz

odmienia się przez osobę, liczbę, czas oraz rodzaje (tylko w czasie przeszłym i przyszłym złożonym)

Czytać, pisać, mówić, tworzyć

mnożąc, dzielić - dzieląc, mnożyć

myśleć, sądzić, dziwić, smucić,

ucząc, bawić - bawiąc, uczyć,

jeść chcącemu zrobić miałem,

pić zrobiwszy, zapomniałem,

zrobionego nie dostali, więc się

śmiali, śmiali, śmiali...

Czytać, pisać, mówić, tworzyć...

mnożąc, dzielić - dzieląc, mnożyć!

CZASOWNIK

CZASOWNIK

WARTO WIEDZIEĆ

strona główna