ALGORYTM EUKLIDESA

Przypomnienie:

 

Algorytm, czyli instrukcja krok po kroku, kolejne działania zmierzające do określonego celu, otrzymania wyniku.

 

Dziś zajmiemy się algorytmem, w którym wykorzystacie znane Wam i przećwiczone na lekcji online instrukcje jeżeli (warunek) i powtarzaj aż (iteracja).

 

Stworzycie na platformie Scratch projekt będący realizacją algorytmu Euklidesa,

czyli algorytmu, który umożliwia znalezienie NWD (największego wspólnego dzielnika dwóch liczb naturalnych.

 

Wykonaj kolejne działania:

1. Przeczytaj w podręczniku informacje, jakie działania będzie wykonywał program, który chcesz stworzyć, str. 14 (Lista kroków)  i  prześledź schemat blokowy algorytmu - podręcznik, s. 15 - przejdź do podręcznika

2. Zaloguj się na platformie Scratch - przejdź.

3. Stwórz projekt o nazwie Euklides.

4. Utwórz zmienne  a, b i NWD - wartości zmiennych a i b będą wprowadzane

    z klawiatury.

5. Wprowadź instrukcję, aby komputer porównywał liczby a i b dopóki nie są sobie

    równe - powtarzaj aż a=b, następnie od większej liczby odejmuj mniejszą i liczbę

    większą zastępuj różnicą - instrukcja warunkowa jeżeli.

6. Wprowadź instrukcję, by komputer ustawiał NWD na a i mówił, ile wynosi NWD

    dla podanych liczb.

Na pewno nie będzie tak...

algorytm

wyszukiwania

największej liczby

w zbiorze

nieuporządkowanym

zapisany w Scratch

 

Dziś zajmiemy się algorytmem, w którym wykorzystacie znaną Wam iterację.

Stworzycie na platformie Scratch projekt będący realizacją algorytmu wyszukującego największą liczbę w zbiorze n-elementowym (rozmawialiśmy o tym na lekcji online).

 

Wykonaj kolejne działania:

1. Zaloguj się na platformie Scratch - przejdź.

2. Stwórz projekt o nazwie MAX.

4. Utwórz zmienne: n, liczba i max.

5. Zapytaj o ilość elementów oraz kolejne liczby - będą wprowadzane z klawiatury.

6. Wprowadź instrukcję, aby komputer porównywał dwie kolejne liczby i podstawiał   

    pod zmienną max większą z nich aż do momentu, kiedy nie porówna wszystkich -

    musi powtórzyć czynność n - 1 razy.

7. Wprowadź instrukcję, by komputer zawsze ustawiał max na większą, a po

    sprawdzeniu wszystkich liczb wypisał komunikat: Największą liczbą jest max.

8. Dokonaj zmian w stworzonym algorytmie tak, by komputer szukał najmniejszej

    liczby wśród podanych. Projekt zapisz pod nazwą MIN, udostępnij, skopiuj link

    i wyślij przez formularz zamieszczony na stronie z lekcjami dla klasy 8.

 

 

 

Realizacja algorytmu wyszukujacego największą

liczbę w zbiorze nieuporządkowanym 

UWAGA:

należy uzupełnić,

by działał poprawnie przy

kilkukrotnym użyciu

algorytm Euklidesa

zaprogramowany

w Scratch

strona główna

Realizacja algorytmu Euklidesa

(wersja z odejmowaniem)