• Europa: podawanie dłoni do uścisku z założoną rękawiczką (nie dotyczy kobiet).

 

  • Indie: dotykanie jedzenia lewą ręką (w Indiach nie używa się papieru toaletowego, lewa ręka służy do podmywania się).

 

  • Japonia: przekazywanie sobie jedzenia z pałeczek do pałeczek. Taki sposób podawania ma związek z buddyjskimi tradycjami pogrzebowymi.

      Kłanianie się wyżej niż osoba starsza lub o wyższym statusie społecznym.
      Chowanie wizytówki przed przeczytaniem nazwiska.

 

  • Polska, Ukraina, Rumunia, Rosja, Słowacja, Czechy, Węgry, Serbia, Estonia: dawanie komuś parzystej liczby kwiatów.  Parzystą liczbę kwiatów przynosi się na czyjś pogrzeb lub grób.

   

  • Skandynawia: spóźnianie się. Ludzie w krajach nordyckich zazwyczaj przychodzą punktualnie na umówione spotkania.

   

  • Tajlandia: stawanie na banknotach albo monetach – jest na nich twarz króla, który jest obiektem czci.

 

  • Wielka Brytania: pokazywanie liczby 2 przez podnoszenie palca wskazującego i palca środkowego z grzbietem dłoni zwróconym ku odbiorcy. Jest to równoznaczne z bardzo niekulturalnym gestem.

Ups... Ale, gafa!

Gafa, czyli inaczej faux-pas (wymawiaj: fo - pa) to nieświadomie popełniony nietakt, pogwałcenie niepisanych reguł danej społeczności. To, co jest przyjęte w jednej kulturze, może być uznane za gafę w innej.

Gafy z różnych stron świata...

  •  Kraje afrykańskie: uścisk lewą ręką.

 

  •  Kraje arabskie: pokazywanie podeszw swoich butów albo dotykanie kogoś nimi (równoznaczne z uznaniem kogoś za brud lub pył, ponieważ podeszwami stąpa się po ziemi).

 

  •  Chiny: dawanie komuś zegarka w podarunku. Lokalne przesądy traktują to jako odliczanie sekund do śmierci obdarowanego. Inna interpretacja wyjaśnia, że zwrot "podarować zegarek" to po chińsku "song zhong" (送钟), co również może oznaczać "uczęszczać na pogrzeb".

strona główna