BL

Porządkujemy  wydarzenia

3

Bohaterowie poznani

w czasie podróży

Bohaterowie  podróżujący z Tomkiem

Bohaterowie żyjący

w Polsce

Imię i  nazwisko:

Wiek:

Narodowość:

Miejsce zamieszkania:

Informacje o rodzicach:

cechy

zachowania i  emocje

sytuacje

Gromadzimy  informacje

 

 

Kim  był  Tomek?

Zgromadź i  zapisz  informacje  według  wzoru:


 

 

  

 

Jak  wyglądał  bohater? - odszukaj  fragmenty  w  książce.

 

 

Jakim  był  chłopcem? - nazywamy  cechy  bohatera  w  konkretnych  sytuacjach.

3

"Być  jak  Tomek" 

- jakim chłopcem  jest  bohater  lektury?

2

1

Nie ma przygodowej  opowieści  bez  ciekawych 

bohaterów  i  emocjonujących  wydarzeń.

 

WYDARZENIA

 

Ułóż  w  odpowiedniej  kolejności  wydarzenia  opisane  w  lekturze

 

Zapisz  plan  wydarzeń  w  zeszycie  zmieniając  zdania  na  równoważniki  (bez czasownika).

 

Przykład:       1.  Tomek  mści  się  na  Pawluku.       ----->           1.   Zemsta  Tomka  na  Pawluku.

 

Zadanie  domowe

Wybierz  jeden  punkt  planu  i  opisz  dokładnie  ujęte  w  nim  wydarzenie.

BOHATEROWIE

 

Uporządkuj  informacje  o  bohaterach  lektury  - wykonaj  zadanie

 

Kto  jest  kim?  Połącz  bohatera  z  krótkim  opisem

MIEJSCE  AKCJI 

 

Wyznacz  trasę  podróży  Tomka  na  mapie  - możesz  skorzystać  z  informacji  na  slajdzie -  pokaż  slajd 

Przejdź  do  mapy.

 

Zapisz  w  zeszycie  kolejno  miejsca,  które  odwiedził  Tomek.   Zacznij  od  punktu  rozpoczęcia  podróży.

 

CZAS  WYDARZEŃ

 

Co  wiemy  o  czasie  wydarzeń  w  przeczytanej  powieści?  Zobacz  mapę  Europy  

na  przełomie  XIX  i XX wieku.  Zastanów  się,  dlaczego  nie  ma  na  niej  Polski.

Uzupełnij  notatkę  i  przepisz  ją  do  zeszytu.  / karta pracy

Uzupełnij  tekst  z  lukami - sprawdź, czy  dobrze  wykonałeś  zadanie na kartce.

strona główna

"Tomek  w  krainie  kangurów"

- wyruszamy z  Tomkiem  Wilmowskim 

do  Australii.