Dzisiaj
w planie
mamy
dwie
godziny...

Jaką twarz ma ojczyzna? Czy tylko jedną, czy jest ich wiele?

Dziś poznacie wiersz Tadeusza Różewicza, który podejmuje tę tematykę.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zapisz w zeszycie kilka elementów (miejsca, dźwięki, zapachy), z którymi

    kojarzy Ci się ojczyzna - co widzisz i czujesz w pierwszej chwili?

3. A jak postrzega ojczyznę poeta? Najpierw przypomnij sobie podstawowe

    informacje o jego życiu i twórczości - zobacz.

4. Przeczytaj wiersz "oblicze ojczyzny" - podręcznik, s. 174.

5. Zastanów się, jakie obrazy mógłbyś namalować na podstawie czterech

    pierwszych strof - naszkicuj je w zeszycie pod tematem lekcji.

6. Jak zachowuje się ojczyzna? (sprawdź w piątej strofie utworu)

7. Jakie uczucia rodzi w człowieku ojczyzna? Kiedy i dlaczego się zmieniają?

8. Zapisz w zeszycie notatkę z lekcji - przejdź do notatki.

    Pamiętaj o wykonaniu zadania zapisanego pod notatką.

    Prześlij je do nauczyciela (termin do czwartku 09.04.br.)

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przypomnij sobie wiadomości o podmiocie i orzeczeniu w zdaniu - zobacz.

3. Wykonaj online ćwiczenia 4 i 8  - otwórz ćwiczenia.

4. Poprawnie wykonane ćwiczenie 3 przepisz do zeszytu. Podkreśl i opisz podmiot (jedna

    linia podkreślenia i litera P)  oraz orzeczenie (podkreślone dwiema liniami i podpis O).

   Uważaj na zdania bezpodmiotowe - przejdź do ćwiczenia.

5. Wykonaj ćwiczenie 4 związane z typami podmiotów, przepisz je do zeszytu

    - przejdź do ćwiczenia.

6. Jaką częścią mowy może być wyrażony podmiot? - wykonaj zadanie i wpisz do zeszytu

    notatkę, która pojawi się na końcu, podaj przykłady - przejdź do ćwiczenia.

 

                                                                                 | 1 zestaw ćwiczeń | 2 zestaw ćwiczeń |

 

 

 

 

 

1. Przeczytaj informacje o orzeczeniu czasownikowym i imiennym - zobacz.

2. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

3. Wskaż orzeczenia w zdaniach - wykonaj ćwiczenie.

4. Znajdź orzeczenia imienne w zdaniach - wykonaj ćwiczenie 3. Przepisz je do zeszytu,

    pamiętaj o podkreśleniu orzeczeń dwiema liniami - przejdź do zadania.

5. Wykonaj online ćwiczenia 1 i 5 - przejdź do ćwiczeń.

6. Ułóż trzy rozwinięte zdania pojedyncze mówiące o:

1) losach Skawińskiego,

2) uczynkach  Balladyny, 

3) przemianie Scrooge'a.

       W jednym użyj orzeczenia czasownikowego, a w dwóch  imiennego.

Wyślij  je do nauczyciela.

Dziś przypomnimy sobie, kiedy zdania składowe należy oddzielić przecinkiem

i będziemy ćwiczyć stosowanie przecinka w zdaniach złożonych.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przeczytaj poniższe informacje, uzupełnij je wiadomościami z podręcznika, s. 199.

    Przepisz do zeszytu zasady zapisane w ramkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przeczytaj wiadomości na stronie epodreczniki.pl i wykonaj ćwiczenia 1, 3 online.

4. Gdzie należy wstawić przecinek? Wykonaj ćwiczenie 4, s. 81 w zeszycie ćwiczeń.

5. Zapisz w zeszycie notatkę dotyczącą stosowania przecinka w przypadku, gdy zdania składowe

    oddzielone są takim samym spójnikiem - Uwaga!, s. 199 w podręczniku.

6. Pora na podsumowanie - wstaw przecinki w tekście, wykonaj ćwiczenie 5 online.

7. Uzupełnij schemat znajdujący się w ćwiczeniu 1, s. 80 w zeszycie ćwiczeń. Przerysuj go do zeszytu.

 

1. Pamiętasz, jak dzielimy zdania? Określ typ czterech kolejnych zdań - sprawdź swoją wiedzę.

2. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

3. Dziś poćwiczysz rozróżnianie rodzajów zdań współrzędnie złożonych. Przeczytaj informacje

    dotyczące tych zdań - podręcznik, s. 195.

4. Zapisz w zeszycie, jak dzielimy zdania złożone współrzędnie - możesz skorzystać

    z podręcznika lub notatki. Podaj przykłady każdego rodzaju zdania i charakterystyczne spójniki.

5. Jakimi spójnikami połączymy te zdania? Wskaż spójnik i określ typ zdania - przejdź do zadania.

6. Wykonaj ćwiczenie 5, s. 33  w zeszycie ćwiczeń.

7. Przeanalizuj, jak wyglądają wykresy zdań współrzędnie złożonych - wróć do notatki.

8. Połącz zdanie z jego wykresem, przepisz do zeszytu  i narysuj wykresy pod każdym zdaniem

    - przejdź do zadania.

9. Wykonaj ćwiczenie 8, s. 34 w zeszycie ćwiczeń.

10. Przepisz do zeszytu zdanie, które znajduje się pod zdjęciem spadochronu, określ jego rodzaj

      i narysuj  wykres. Ułóż dowolne zdanie: rozłączne, wynikowe, przeciwstawne - zapisz w zeszycie

      i narysuj  wykresy pod każdym z nich.

 

 

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Dziś będziemy rozpoznawać typy zdań złożonych podrzędnie. Zacznij od przeczytania

    informacji dotyczącej tych zdań - podręcznik, s. 197 lub informacje online.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zapisz w zeszycie notatkę dotyczącą zdań złożonych podrzędnie - przejdź do notatki.

4. Jak narysować wykres zdania podrzędnie złożonego? - zobacz w podręczniku, s. 193.

5. Na jakie pytanie odpowiada zdanie podrzędne? Określ typ zdania - przejdź do zadania.

6. Wykonaj ćwiczenie 11, s. 36  oraz 12, s. 37 w zeszycie ćwiczeń.

7. Jak narysować wykres zdania podrzędnie złożonego? - zobacz Przypomnienie w podręczniku, s. 193.

8. Połącz zdanie z jego wykresem, przepisz do zeszytu  i narysuj wykresy pod każdym zdaniem - przejdź do zadania.

 

Dziś będziemy utrwalać i ćwiczyć rozróżnianie zdań. Jeżeli czegoś jeszcze nie doczytałeś

lub nie zrobiłeś na poprzednich lekcjach, dziś jest czas na uzupełnienie braków.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zacznij od przypomnienia sobie wiadomości dot. zdań złożonych podrzędnie

    i współrzędnie - podręcznik, s. 195 i s. 197.

3. Wykonaj ćwiczenie online. Przepisz do zeszytu zdanie, w którym zostało użyte

    orzeczenie imienne, podkreśl wszystkie orzeczenia w tym zdaniu.

4. Jak rozpoznać typ zdania współrzędnie złożonego? - ćwiczenie online.

5. Określanie rodzajów zdań złożonych podrzędnie, wykonaj ćwiczenie online,

    przepisz zdania do zeszytu i narysuj w zeszycie ich wykresy.

6. Wykonaj ćwiczenie 8, s 34  i ćwiczenie 20, s. 40 w zeszycie ćwiczeń. 

   Pisz czytelnie. Wykonane ćwiczenia prześlij do nauczyciela w formie zdjęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wiadomość
do
nauczyciela
 Wiadomość do
nauczyciela

strona główna

strona główna

LEKCJA 1
12.03.2020
Temat: Pisownia -i, -ji oraz -ii - ćwiczenia ortograficzne.
LEKCJA 2
16.03.2020
Temat: Zdanie pojedyncze - przypomnienie wiadomości 
            Wszystko o podmiocie.
LEKCJA 3
17.03.2020
Temat: Części zdania - przypomnienie wiadomości.    
             Wszystko o orzeczeniu.
LEKCJA 4
LEKCJA 5
18.03.2020
Temat: Przydawka, dopełnienie i okolicznik - przypomnienie wiadomości.
Pojedyncze czy złożone? Przypomnienie wiadomości o zdaniach złożonych.
19.03.2020
LEKCJA 6
23.03.2020
Temat: Jak są podzielone zdania złożone współrzędnie -
             przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.
LEKCJA 7
LEKCJA 9
LEKCJA 10
24.03.2020
Temat: Zdania podrzędnie złożone - przypomnienie
            i uzupełnienie wiadomości.
LEKCJA 8
25.03.2020
Temat: Rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie – ćwiczenia.

Dziś poznasz kolejny utwór Adama Mickiewicza - "Śmierć Pułkownika". Dowiesz się,

kim był tytułowy Pułkownik i jak został przedstawiony w utworze literackim.

1. Przypomnij, co wiesz o Mickiewiczu i jakie dzieła tego twórcy już znasz

    - sprawdź, co pamiętasz. Wypełnij quiz, na końcu wpisz imię i nr w dzienniku.

2. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

3. Wysłuchaj interpretacji głosowej utworu, śledząc tekst w podręczniku, s. 154.

4. Jaką sytuację przedstawił autor? Zgromadź informacje:

 

 Okoliczności 

  Gdzie?

  Kto?

  Dlaczego?                            

 Kolejne zdarzenia   Co się dzieje?
 Element zaskoczenia   Kim okazał się Pułkownik?                  

 

5. Jakie cechy Pułkownika zostały wyeksponowane? Odpowiedz na pytania:

 • Kto się zgromadził wokół umierającego?
 • Jak się zachowuje Pułkownik przed śmiercią?
 • Kto do niego przychodzi?
 • Jak reagują żołnierze i ludzie na wieść o śmierci wodza?
 • Z kim zostaje porównany?

6. Zbadaj budowę kolejnych strof - zapisz z ilu wersów i sylab się składają.

    Są regularne czy nieregularne?  Dlaczego stają się coraz krótsze?

7. Przeczytaj informację dotyczącą Emilii Plater i ustal, które fakty z życia

    bohaterki wykorzystał poeta? - sprawdź.

8. Zapisz w zeszycie notatkę z lekcji - zobacz notatkę.

9. Pod zapisaną notatką wyjaśnij pojęcia: gloryfikacja, apoteoza, idealizacja.

30.03.2020

Temat: Kim był Pułkownik z utworu Adama Mickiewicza?

 (lekcja w formie audiokonferencji)

LEKCJA 11

Kolejna lekcja poświęcona prawdziwemu człowiekowi, który zyskał inne życie

(i śmierć) dzięki utworowi Mickiewicza - kapitan Julian Konstanty Ordon...

 

1. Przypomnij sobie bohaterkę utworu poznanego na poprzedniej lekcji

    i sposób, w jaki poeta zmienił jej życiorys, by odpowiadał romantycznej wizji

    sprawdź, co zapamiętałeś.

2. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

3. Posłuchaj utworu "Reduta Ordona" recytowanego przez ucznia na lekcji języka polskiego

    (śledź tekst wzrokiem, podręcznik, s. 157-161). Przeczytaj też informacje

    znajdujące się pod zdjęciem oraz w Ciekawostce, podręcznik, s. 161.

4. Odpowiedz na pytania, weź również pod uwagę podtytuł utworu:

 • Co to jest reduta? - sprawdź.
 • Kim jest osoba przedstawiająca wydarzenia? Bierze w nich udział?
 • Co widzi? Kim są obrońcy, a kim napastnicy?
 • Gdzie znajdują się Polacy, a gdzie Moskale (Rosjanie)?
 • Czym się kończy obrona fortu?

5. Przepisz do zeszytu tabelę i uzupełnij na podstawie tekstu (zrób to ołówkiem).

 

Adam Mickiewicz "Reduta Ordona"

  Obrońcy - Polacy Napastnicy - Rosjanie
 Cel walki                                                                       
 Liczebność    
 Uzbrojenie    
 Do czego są porównani?    
 Jakie barwy dominują w opisie?    

 

6. Jaką zasadę wykorzystał autor, prezentując wrogie wojska? - rozwiąż krzyżówkę,

    by poznać odpowiedź.

 

LEKCJA 12

Dziś nadal rozmawiamy o bohaterze utworu Mickiewicza - kapitanie

Julianie Konstantym Ordonie i reducie, której bronił...

 

1. Przypomnij sobie wydarzenia przedstawione w utworze Adama Mickiewicza

    "Reduta Ordona" - ułóż je w kolejności chronologicznej. Przepisz plan do zeszytu.

2. Poetyckie obrazowanie - wskaż środki stylistyczne wykorzystane do "namalowania"

    słowem bohaterskiej walki garstki słabo uzbrojonych Polaków - sprawdź.

3. Jak słowo może oddziaływać na zmysły? Sprawdź.

 

 Co widzimy?  Co słyszymy?  Co czujemy?
     

 

4. Jaki jest ten, który "siedzi o pięćset mil na swej stolicy" - które środki stylistyczne 

    pojawiają się w przedstawieniu cara.

5. Prawda a romantyczna legenda wykreowana przez wieszcza - losy Ordona po

    upadku powstania listopadowego. Przeczyta Ciekawostkę, s. 161 w podręczniku

    i powiedz, jakie były prawdziwe losy tytułowego bohatera utworu.

6. Zapisz notatkę z lekcji - zobacz notatkę.

 

Pamiętacie bohatera, który po powstaniu listopadowym opuścił Polskę i nie mógł

wrócić do ojczyzny? W podobnej sytuacji było wielu. Dziś utwór o tęsknocie..

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przeczytaj informacje o Cyprianie Kamilu Norwidzie. Na podstawie wstępu

    i pierwszego akapitu napisz w zeszycie krótką notatkę biograficzną - przejdź

3. Posłuchaj utworu Norwida zatytułowanego Moja piosnka (II) - podręcznik, s. 162.

4. Ustal nadawcę i adresata w utworze Norwida. Odpowiedz na pytania:

 

 

 

 

 

 

5. Jaki obraz Polski wyłania się z lirycznych wspomnień emigranta?

6. Jakie zabiegi stylistyczne stosuje poeta? Nazwij środki stylistyczne zapisz w zeszycie.

7. Przeczytaj informacje, czym jest litania - jakie cechy litanii ma utwór "Moja Piosnka",

    a czym się od niej różni.

W XIX wieku Polacy opuszczali Polskę z przyczyn politycznych lub zarobkowych.

A jaki rodzaj emigracji dominuje współcześnie?

W wielu krajach świata żyje cała grupa naszych rodaków, są kolejnym pokoleniem

polskich emigrantów i nadal czują się Polakami. Dziś porozmawiamy z nimi o polskości...

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zastanów się, z czym, według Ciebie, kojarzy się polskość. Sporządź pod tematem

    mapkę myśli (słoneczko skojarzeń) w centrum umieść słowo polskość.

3. Przeczytaj fragmenty tekstu M. Marszałkowskiej - podręcznik, s. 171-173.

4. Narysuj  w zeszycie tabelę, w której umieścisz informacje o bohaterach 

    tekstu:

 

Kolejne pokolenie polskich emigrantów w Austrii

imię rodzice historia

motywy

promowania

Polski

  Monika                                                           
 Veronica      
  Paula      
  Martin      

 

5. Zapisz w zeszycie wyjaśnienie słów wielokulturowość i stereotyp - stwórz własne definicje

    na podstawie różnych źródeł, np.  - encyklopedia PWN, słownik języka polskiego PWN, wikipedia, sjp online.

6. Język utworu literackiego a język tekstu publicystycznego - wykonaj ćwiczenie.

7. Zastanów się, z czego możemy być dumni jako Polacy? Zgadzasz się w tym względzie z bohaterami artykułu?

Temat: O czym opowiada adiutant? "Reduta Ordona".

Temat: Jak literatura zmienia życie w romantyczną legendę...

26.03.2020
Temat: Przecinek w zdaniu złożonym.
Klasa 7b   
lekcja

Całym sercem oddaj się

jakiejś pasji, np. fotografii.

Początek

jest najważniejszą

częścią pracy.

Nieważne,

że idziesz powoli,

ważne,

że idziesz do przodu.

Imię i nr w dzienniku
Pytanie / Wiadomość do nauczyciela
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 Pytanie do
nauczyciela
 Pytanie do
nauczyciela
W razie wątpliwości możesz zadać  pytanie nauczycielowi - postaram się odpisać jak najszybciej. Na pewno odpowiedź pojawi się w dzienniku elektronicznym w ciągu 24 godzin w każdym dniu zdalnej nauki.

Tutaj wpisujemy też zadania, które należy przesłać jako wiadomość do nauczyciela.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

17-30

Warto poćwiczyć więcej
Warto poćwiczyć więcej
Poćwicz więcej
Poćwicz więcej
Poćwicz więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dla ciekawych
Dla ciekawych
Dla ciekawych
Dla ciekawych

W szczerym uśmiechu znajdujemy całe bogactwo człowieka.

Natchnienie twórcy polega na zasiadaniu codziennie o tej samej porze do biurka.

Umysł jest jak spadochron,

najlepiej działa otwarty.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Korzystając ze słownika, wykonaj zadanie 3, s. 72 w ćwiczeniach.

3. Wykonaj zadanie online - otwórz zdanie.

4. Przeczytaj poniższe informacje i wykonaj zadanie 5, s. 73 w ćwiczeniach.

 

Literę i piszemy:

– po samogłoskach, jeżeli słyszymy połączenie ji, np. stoisz, moi, alei;

–  po spółgłoskach (oprócz c, s, z), bez względu na wymowę, np. biuro, kiosk, wiosło.

 

Wyjątek: Po przedrostkach zakończonych na spółgłoskę piszemy i lub j zgodnie z wymową,

np. wjechać, odjąć, podinspektor, bezinteresowny.

 

Literę j piszemy po spółgłoskach c, s, z, np. kolacja, pensja, Azja.

 Wiadomość
do
nauczyciela
 Wiadomość
do
nauczyciela
 Wiadomość
do
nauczyciela
 Wiadomość
do
nauczyciela
 Wiadomość
do
nauczyciela
 Wiadomość
do
nauczyciela
 Wiadomość
do
nauczyciela
 Wiadomość
do
nauczyciela
 Wiadomość
do
nauczyciela

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

 

       PRZYDAWKA

2. Przypomnij sobie wiadomości dotyczące przydawki -  otwórz wiadomości o wszystkich

    częściach zdania.

3. Otwórz stronę z ćwiczeniami i wykonaj  zadania dotyczące przydawki ćwiczenie 1 i 4,

    Poprawnie wykonane  ćwiczenie 4  przepisz do zeszytu, podkreśl przydawki i podpisz

    skrótem przyd

4. Znajdź wszystkie przydawki w zdaniach - ćwiczenie online.

 

        DOPEŁNIENIE

5. Wróć do strony z informacjami o częściach mowy i przypomnij wiadomości o dopełnieniu.

6.  Wykonaj  ćwiczenie 5 i wpisz je do zeszytu, podkreśl dopełnienia i opisz skrótem dop.

 

       OKOLICZNIK

7. Pora na okolicznik - znów wróć do wiadomości o częściach zdania.  

8. Wykonaj ćwiczenie 6, przepisz do zeszytu zdania z okolicznikami (opisz okol.)

9. Wykonaj ćwiczenie online - wskaż okoliczniki w zdaniach.

 

10. Utrwal wiadomości o częściach zadania - wykonaj online ćwiczenie  8 Zapisz je w zeszycie.

 

             Potrafisz poprawnie określić wszystkie części zdania? - sprawdź siebie

 

A. Zdanie pojedyncze                   B. Zdanie złożone podrzędnie        C. Zdanie złożone współrzędnie

Uśmiech jest najlepszym lekarstwem...

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przeczytaj informacje dotyczące zdań - Przypomnienie, podręcznik, s. 192 lub e-podręcznik.

3. Sprawdź, co zapamiętałeś – uzupełnij tekst z lukami i przepisz go do zeszytu.

4. Pogrupuj przysłowia, wskazując zdania pojedyncze oraz złożone współrzędnie

   i podrzędnie. - wykonaj ćwiczenie. Napisz w zeszycie po jednym zdaniu z każdej grupy.

5. Wykonaj ćwiczenie 3 i 4, s. 32 w zeszycie ćwiczeń.

6. Podpisz każdy z obrazków według wskazówek pod nimi. Podpisy (ułożone zdania)

    wyślij do nauczyciela.

 

Przypominam, że czytamy "Zemstę" Aleksandra Fredry - przesuwam termin jej omawiania na kwiecień (27.04.br.). Mam nadzieję, że wówczas będziemy o niej rozmawiać na lekcjach w szkole, a nie ucząc się zdalnie.
Spektakl "Zemsta" dzisiaj w TVP1 o godz. 21.00.

wykonaj ćwiczenie 6 i 7 online

PAMIĘTAJ 

Przy rozróżnianiu zdań podrzędnie złożonych bardzo pomaga ustalenie,

na jakie pytanie odpowiada zdanie podrzędne, np.

Wiem,(co wiem?) że nic nie wie m. 

Tam sięgaj, (gdzie sięgaj?) gdzie wzrok nie sięga.

Kupiłem jej prezent, (jaki prezent?) o którym marzyła od dłuższego czasu.

zdanie podrzędne okolicznikowe

9. Napisz instrukcję, jak chwycić się za ręce tak, jak osoby na tym zdjęciu. Użyj w niej przynajmniej dwóch zdań podrzędnie złożonych. Oznacz je, wpisując przy nim nawiasie (ZP). Zadanie prześlij do nauczyciela - skorzystaj z opcji Wiadomość do nauczyciela.

Wpisz imię i nr w dzienniku
Załącz plik z ćwiczeniem 8
Załącz plik z ćwiczeniem 20
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Instrukcja:

1. Wpisz swój identyfikator.

2. Zrób zdjęcia.

3. Zapisz zrobione zdjęcia na dysku w swoim komputerze (pamiętaj, w jakim folderze je zapisałeś i pod jaką nazwą).

4. Kliknij na stronie z lekcjami Przeglądaj i  wybierz

    odpowiedni  plik - z boku zobaczysz, co załączyłeś.

5. Kliknij Wyślij.

 

Z pewnością dacie sobie radę,  znam Was przecież również

od strony umiejętności informatycznych. Pomóżcie sobie nawzajem, wykorzystując Messengera.

 

Powodzenia!

Piękno zaczyna się w chwili,

kiedy decydujemy się być sobą.

Poćwicz

więcej

                                                     PAMIĘTAJ
Zdania składowe w zdaniu złożonym podrzędnie zawsze oddzielamy przecinkiem,  a gdy zdanie podrzędne jest wtrącone, należy oddzielić go dwoma przecinkami,

np.  Zwierzę to staje się niebezpieczne, kiedy je zdenerwujemy.

           Zwierzę to, kiedy jest zdenerwowane, staje się niebezpieczne.

                                                        PAMIĘTAJ
Zdania składowe w zdaniu złożonym współrzędnie oddzielamy przecinkiem,  gdy:

 • nie są połączone spójnikiem (łączą się bezspójnikowo),

 • są połączone spójnikami: a, ale, lecz, natomiast, jednak, zaś, dlatego, zatem, toteż, więc, czyli, zatem,

np.  Alina była pracowita,  natomiast Balladyna nie miała chęci do pracy.

Dziewczyna  poddała strzelca próbie, niestety nie oparł się pokusie.

To, że coś nie dzieje się teraz,
nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.

Przecinek w zdaniu

Gdzie postawić

przecinek?

Ilu zołnierzy towarzyszyło Pułkownikowi

Jak wyglądała Emilia Plater

?

Posłuchaj interpretacji muzycznej

Posłuchaj muzycznej

interpretacji utworu

31.03.2020

01.04.2020

LEKCJA 13

Temat: Z dala od ojczyzny... Cyprian Kamil Norwid "Moja piosnka"
            (lekcja w formie audiokonferencji)

02.04.2020

LEKCJA 14

Temat: Potrzebujemy korzeni - "Odkrywanie polskości".

06.04.2020

LEKCJA 15

LEKCJA 16

Temat: Oblicza ojczyzny w wierszu Tadeusza Różewicza.

(lekcja w formie konferencji online)

07.04.2020

Julian Konstanty Ordon - dowódca fortu

na warszawskiej Woli we wrześniu 1831 roku.

Mickiewicz poznał historię bohaterskiej obrony reduty i w 1832 roku napisał utwór poświęcony

Ordonowi i jego walce z Moskalami (Rosjanami)

w czasie powstania listopadowego.

Reduta Ordona - prawda

i romantyczna legenda

Reduta obecnie

Nowe fakty i odkrycia

PODMIOT LIRYCZNY

Skąd pochodzi?

Gdzie jest obecnie?

O czym mówi?

Co czuje?

ADRESAT

Do kogo się zwraca podmiot liryczny?

Jak myślisz, dlaczego wybrał właśnie tę osobę?

Sprawdź,

czy rozumiesz utwór

Różne

oblicza poety

pomniki

Norwida

Jak wyglądają

bohaterowie artykułu?

Gdzie żyje najwięcej polskich emigrantów?

cały
tekst

fotoreportaże na podstawie wiersza

Pora na podsumowanie tego, czego się nauczyliście. Dziś sami sprawdźcie,

na ile poradzicie sobie z zadaniami związanymi z ostatnio poznanymi utworami.

Wrócimy też do budowy zdań...

 

WYKONANIE ZADAŃ JEST OBOWIĄZKOWE

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Wróć do informacji: zdanie współrzędnie złożone  oraz zdanie podrzędnie złożone.

3. Wykonaj zadanie dotyczące rozpoznawania typów zdań złożonych -

   zaloguj się na stronie eduelo.pl, otrzymałeś na swojej stronie login i hasło

   (a link do niej wcześniej w dzienniku jako wiadomość o postępach w nauce).

4. Przypomnij sobie utwory prezentujące bohaterskie postawy ludzi walczących

    o niepodległość Polski. Sprawdź też, co zapamiętałeś z tekstów mówiących

    o ojczyźnie, tęsknocie za nią i poszukiwaniu swoich polskich korzeni.

    Rozwiąż quiz - wpisz swoje imię i nr w dzienniku.

   

 Wiadomość
do
nauczyciela

Temat: Sprawdzam siebie - podsumowanie zdobytych wiadomości.

08.04.2020

Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają,

ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą.