• Gdzie znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego?  | mapa |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Posłuchaj legendy o trzech słowiańskich braciach.

 

  • Co wyjaśnia opowieść o Lechu, Czechu i Rusie? | sprawdź |

 

  • Zobacz komiks i zapisz zdarzenia  przedstawione  w  legendzie 

      w postaci planu  wydarzeń bez osobowej formy czasownika. | odsłoń komiks |

 

 

 

  • Potrafisz wskazać na mapie miejsca związane z legendami polskimi? | sprawdź |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Przypomnij sobie legendę

        o powstaniu naszego państwa

O Lechu, Czechu i Rusie

Stąd nasz ród...i nasze symbole

strona główna