Znajdź liczebniki w rymowance, pogrupuj je na główne, porządkowe, zbiorowe i ułamkowe.

 

Poszukaj też wyrazów, które wprawdzie  informują o ilości, ale nie są liczebnikami.

sprawdź się

LICZEBNIK

       nazywa liczbę i określa kolejność

       odpowiada na pytania: ile?  który z kolei?

       jest  odmienną częścią mowy - odmienia się przez przypadki, liczby, rodzaje

  

Liczebniki dzielimy na:

       główne (ile?) - jeden, dwanaście, pięćdziesiąt, sto trzydzieści osiem

       porządkowe (który z kolei?)  - pierwszy, dwunasty, pięćdziesiąty, sto trzydziesty ósmy

       zbiorowe (ile?) - dotyczą osób różnej płci, osobników niedorosłych oraz ilość przy

                              rzeczownikach  mających tylko liczbę mnogą np. dwanaścioro dzieci, dwoje drzwi,   

                              pięćdziesięcioro szczeniąt

       ułamkowe (ile?) - pół, trzy czwarte, ćwierć

 

Wyróżniamy też liczebniki:

       określone - informujące o konkretnej liczbie np. osiemnaście

       nieokreślone - nie podają konkretnej liczby np. kilkoro, parę 

 

 

 

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Beata Ludwin


1 kopa – dawniej: sześćdziesiąt sztuk

2 tuzin – dwanaście sztuk

3 ambaras – kłopot, przykra sytuacja

4 relikt przeszłości – staroć; coś, co pochodzi z minionej

           epoki i przetrwało do dziś w niezmienionej postaci

Trzydzieści kaset na półce stało

i wciąż myślały, że jest ich mało.

Pół kopy1 albo tuzinów2 parę

byłoby w sam raz na marzeń miarę.

Stały od dawna jedna za drugą,

nikt nie korzystał z nich bardzo długo.

Aż przyszło dzieci sześcioro dzisiaj,

wybrały filmy o śmiesznych misiach.

Dwadzieścia cztery jeszcze zostały,

z nimi ambaras3 mamy niemały,

bo nie chcą przyjąć do wiadomości,

że są już tylko reliktem przeszłości4.

licz

 Ambaras z            ebnikami 

strona główna