strona główna

strona główna

"Mały  Książę" - podróż

przez tajniki ludzkiego serca

Antoine de Saint-Exupéry  –  francuski  pilot, pisarz i poeta żyjący w latach 1900 - 1944. Studiował architekturę, ale po odbyciu służby wojskowej w lotnictwie został pilotem. Odbył wiele samotnych lotów nad Saharą. Zginął tragicznie, zestrzelony nad terytorium okupowanej Francji. W 1943 roku skończył pracę nad pisanym od 1942 roku Małym Księciem.

Zgromadźcie jak najwięcej informacji

              (odpowiedzcie na pytania)

 

Co wiesz o narratorze opowieści o Małym Księciu?

 

Kiedy i gdzie narrator poznał przybysza z innej planety? Jak wyglądało ich pierwsze spotkanie?

 

Skąd pochodził Mały Książę? Jak wyglądała planeta, na której mieszkał?

 

Czym zajmował się Mały Książę na swojej planecie? Co lubił?

 

Dlaczego opuścił swój dom? Kogo spotkał, podróżując?

Sprawdź