Pytania do tekstu

 

Który z obrazów mógłby przedstawiać opisaną kuchnię?

Wyjaśnij, dlaczego?

 

Nazwij pomieszczenia

w domu przedstawionym

na planie.

Napisz, co może się w nich znajdować.

 

 

Narysuj ilustrację do wiersza.

 

Wyrazy wieloznaczne

Homonimy

Antonimy

Synonimy

Co znaczą słowa

szczerzyć zęby?

Pytania do tekstu

Zadania rozwijające

umiejętności komunikacyjne (słownictwo)

Zadania do tekstów literackich

polski dla obcokrajowca

strona główna