Tycjan  "Syzyf"  (ok. 1549 roku)


Uzupełnij  streszczenie  mitu  na karcie pracy.  Wpisz  brakujące  słowa.

Sprawdź   poprawność  wykonania  zadania.


 

Jaką  karę  poniósł  ulubieniec  bogów  za  swe  postępki?

Dlaczego  bogowie  postanowili  ukarać  króla  Koryntu?

Jakiego  podstępu  użył  Syzyf,  aby  uniknąć  kary?

Jak  traktowali  Syzyfa  mieszkańcy  Olimpu - bogowie  greccy?

Nie  wolno  zdradzać  tajemnic  bogów 

strona główna


Jak  myślisz,  co  oznacza  frazeologizm  syzyfowa praca?

Sprawdź  w  słowniku PWN  i w Wikisłowniku.


 


Przeczytaj  mit  o  Syzyfie  i  odpowiedz  na  pytania - przejdź do mitu