Przeczytaj  mit  o  Syzyfie  i  odpowiedz  na  pytania - przejdź do mitu


 


Jak  myślisz,  co  oznacza  frazeologizm  "syzyfowa praca"?

Sprawdź  w  słowniku


 

strona główna

Nie  wolno  zdradzać  tajemnic  bogów 

Jak  traktowali  Syzyfa  mieszkańcy  Olimpu - bogowie  greccy?

Jakiego  podstępu  użył  Syzyf,  aby  uniknąć  kary?

Dlaczego  bogowie  postanowili  ukarać  króla  Koryntu?

Jaką  karę  poniósł  ulubieniec  bogów  za  swe  postępki?


Uzupełnij  streszczenie  mitu  na karcie pracy.  Wpisz  brakujące  słowa.

Sprawdź   poprawność  wykonania  zadania.


 

Tycjan  "Syzyf"  (ok. 1549 roku)