Sprawdź, czy znasz inne związki frazeologiczne pochodzące z mitologii

BL

ikarowe  loty 

-   odważne przedsięwzięcie, które może zakończyć się fiaskiem  (niepowodzeniem),  górnolotne zamysły,  mogące  doprowadzić do tragedii, bezkrytyczna fascynacja

ZAPAMIĘTAJ

Jakimi  cechami  był  obdarzony  Dedal,  a  jakimi  Ikar?   Wykonaj zadanie

Wymień  sytuacje,  w  których  widać  te  cechy.


Wyjaśnij,  dlaczego  Ikar  zginął  w  czasie  lotu.

Wyobraź  sobie,  że  jesteś  Dedalem,   udziel  synowi  rad  dotyczących  lotu. 

  

Ułóż  poradę  z  rozsypanki.


 

 

Dla spostrzegawczych  >>>  Wskaż, gdzie  jest  Ikar  na  tym  obrazie?

Pieter  Bruegel  "Upadek  Ikara"

Mit  o  Dedalu i  Ikarze

Uważaj  na  słońce!

strona główna


Po  przeczytaniu  mitu  odpowiedz  na  pytania:

 

Gdzie  rozgrywają  się  wydarzenia?  Zobacz na mapie

 

Kto  bierze  w  nich  udział?

 

Czym  zajmował  się  Dedal,  co  potrafił robić?

 

Dlaczego  Dedal  chciał  opuścić  Kretę?

 

Jaki  znalazł  sposób,  by  uciec  z  wyspy?