strona główna

Opisując krajobraz, należy pamiętać, by jak najdokładniej przedstawić jego wygląd i cechy charakterystyczne, dlatego:

OPIS KRAJOBRAZU - krok po kroku

Przydatne  słowa - ćwiczenia

podaj informacje ogólne na temat położenia i ukształtowania opisywanego miejsca;


określ porę roku i dnia, opisz pogodę;


zaprezentuj charakterystyczne cechy opisywanego miejsca,  napisz o tym, czym się wyróżnia;


opisz poszczególne elementy krajobrazu, weź pod uwagę ich rozmieszczenie (położenie względem siebie);


napisz o wrażeniach, których doznajesz, patrząc na to miejsce.