podaj informacje ogólne na temat położenia i ukształtowania opisywanego miejsca;

określ porę roku i dnia, opisz pogodę;

zaprezentuj charakterystyczne cechy opisywanego miejsca,  napisz o tym, czym się wyróżnia;

opisz poszczególne elementy krajobrazu, weź pod uwagę ich rozmieszczenie (położenie względem siebie);

napisz o wrażeniach, których doznajesz, patrząc na to miejsce.

Przydatne  słowa - ćwiczenia

OPIS KRAJOBRAZU - krok po kroku

Opisując krajobraz, należy pamiętać, by jak najdokładniej przedstawić jego wygląd i cechy charakterystyczne, dlatego:

strona główna