Podaj informacje ogólne na temat położenia i ukształtowania opisywanego miejsca.

Określ porę roku i dnia, opisz pogodę.

Zaprezentuj charakterystyczne cechy opisywanego miejsca,  napisz o tym, czym się wyróżnia.

Opisz poszczególne elementy krajobrazu, weź pod uwagę ich rozmieszczenie (położenie względem siebie).

Napisz o wrażeniach, których doznajesz patrząc na to miejsce.

Przydatne  słowa - ćwiczenia

OPIS KRAJOBRAZU - krok po kroku

Opisując krajobraz, należy pamiętać, by jak najdokładniej przedstawić jego wygląd i cechy charakterystyczne, dlatego:

strona główna