Opisując przedmiot, należy pamiętać, by jak najdokładniej przedstawić wygląd i cechy prezentowanej rzeczy, dlatego:

         ćwiczenie 3 

         ćwiczenie 2

 ćwiczenie 1 

OPIS PRZEDMIOTU - krok po kroku

Przydatne  słowa - ćwiczenia

strona główna

Nazwij przedmiot, napisz krótką informację o nim.

Ustal do czego służy i gdzie się znajduje.

Opisz jego wielkość, kształt, barwę, wagę, materiał, z którego został wykonany.

Określ, jaki jest w dotyku, czy ma zapach albo wydaje dźwięki.

Wskaż cechy charakterystyczne, napisz o tym, czym się wyróżnia.

Podkreśl, co szczególnego jest w przedmiocie, czy ci się podoba,
czy chciałbyś go posiadać. Dlaczego?