WAŻNE

                     ZWRÓĆ UWAGĘ, BY OPOWIADANIE MIAŁO TE ELEMENTY:

 

1.   informację o czasie wydarzeń,

2.   informację o miejscu wydarzeń,

3.   opis wyglądu miejsca lub bohatera,

4.   dialog,

5.   elementy charakterystyki bohatera ­– cecha i w jakim zachowaniu ją widać, Poza tym jeden lub dwa z poniższych elementów:

6.   monolog, np. W tym momencie pomyślał: „Nie wiem, jak mam teraz postąpić. Co ja zrobię?”

7.   retrospekcję  - przywołanie wydarzenia z przeszłości, np. Przypomniał sobie, że wczoraj …

 

                    MOŻESZ JE WZBOGACIĆ

8.   nagłym zwrotem akcji,

9.   punktem kulminacyjnym,

 

                   A ZAKOŃCZYĆ

10.  puentą, czyli zaskakującym zakończeniem albo podsumowaniem, nauką wyniesioną z wydarzeń, np. czego bohater już nigdy nie robił albo co zaczął robić od tego czasu, albo jak się zmienił jego pogląd na świat itp.

 

                PISZ POPRAWNIE

 

 • Dobrze wprowadzaj dialog, np.

 

    Alicja powiedziała bardzo stanowczo:

– Nie mam na to czasu.

– Dlaczego tak mówisz? – zdziwił się Jurek.

– Bo jutro idę na ważne spotkanie – wyjaśniła. – A poza tym, nie mam też ochoty – dodała.

 

 • Pamiętaj, że akapity to wcięcia!

 

 • Zaczynaj zdania od wielkiej litery i kończ kropką,

 

 • Nie zapominaj o innych znakach interpunkcyjnych, zwłaszcza o przecinkach w zdaniach złożonych i przy imiesłowowym równoważniku zdania, np.

     

     Właśnie zaczynał się kolejny odcinek jego ulubionego serialu, więc włączył telewizor. Z zainteresowaniem oglądał nowe przygody znanych bohaterów, siedząc w bardzo wygodnym fotelu.

 

 

OPOWIADANIE krok po kroku

OPOWIADANIE:

Jak stworzyć  ciekawą

                      opowieść?

      A teraz wymyśl coś oryginalnego...

      Warto poćwiczyć - napisz opowiadanie na podstawie lektury "Mikołajek"

 • Wymyśl miejsca, czas i bohaterów zdarzeń.

 
 • Zapisz kolejne wydarzenia, zacznij o zawiązania akcji, czyli wydarzenia wprowadzającego w tematykę opowiadania, jedno z wydarzeń powinno mieć szczególne znaczenie dla rozwoju akcji, na koniec ciekawie podsumuj całość opisem, rozmową, wydarzeniem zamykającym opowieść (puentą).

 

 • Pamiętaj, że opowiadanie będzie ciekawsze, gdy wzbogacisz je dialogami i opisami miejsc oraz charakterystyką bohaterów czy ich monologiem.

 

 • Nadaj ciekawy tytuł.

 

 • przedstawia przebieg wydarzeń z przeszłości, dziejących się obecnie lub mających nastąpić w  przyszłości.

 
 • może prezentować bohaterów oraz wydarzenia realistyczne lub fantastyczne.

 

 • powinno zaciekawiać tematyką, kompozycją, artystycznym stylem.

strona główna