strona główna

strona główna

  • przedstawia przebieg wydarzeń z przeszłości, dziejących się obecnie lub mających nastąpić w  przyszłości.

 
  • może prezentować bohaterów oraz wydarzenia realistyczne lub fantastyczne.

 

  • powinno zaciekawiać tematyką, kompozycją, artystycznym stylem.

  • Wymyśl miejsca, czas i bohaterów zdarzeń.

 
  • Zapisz kolejne wydarzenia, zacznij o zawiązania akcji, czyli wydarzenia wprowadzającego w tematykę opowiadania, jedno z wydarzeń powinno mieć szczególne znaczenie dla rozwoju akcji, na koniec ciekawie podsumuj całość opisem, rozmową, wydarzeniem zamykającym opowieść.

 

  • Pamiętaj, że opowiadanie będzie ciekawsze, gdy wzbogacisz je dialogami i opisami miejsc oraz charakterystyką bohaterów.

 

  • Nadaj ciekawy tytuł.

      Warto poćwiczyć - kolejność zdarzeń

Jak stworzyć  ciekawą

                      opowieść?

OPOWIADANIE:
OPOWIADANIE krok po kroku