strona główna

strona główna

  • przedstawia przebieg wydarzeń z przeszłości, dziejących się obecnie lub mających nastąpić w  przyszłości.

 
  • może prezentować bohaterów oraz wydarzenia realistyczne lub fantastyczne.

 

  • powinno zaciekawiać tematyką, kompozycją, artystycznym stylem.

  • Wymyśl miejsca, czas i bohaterów zdarzeń.

 
  • Zapisz kolejne wydarzenia, zacznij o zawiązania akcji, czyli wydarzenia wprowadzającego w tematykę opowiadania, jedno z wydarzeń powinno mieć szczególne znaczenie dla rozwoju akcji, na koniec ciekawie podsumuj całość opisem, rozmową, wydarzeniem zamykającym opowieść (puentą).

 

  • Pamiętaj, że opowiadanie będzie ciekawsze, gdy wzbogacisz je dialogami i opisami miejsc oraz charakterystyką bohaterów czy ich monologiem.

 

  • Nadaj ciekawy tytuł.

 

      Warto poćwiczyć - kolejność zdarzeń

Jak stworzyć  ciekawą

                      opowieść?

OPOWIADANIE:
OPOWIADANIE krok po kroku

                     ZWRÓĆ UWAGĘ, BY OPOWIADANIE MIAŁO TE ELEMENTY:

 

1.   informację o czasie wydarzeń,

2.   informację o miejscu wydarzeń,

3.   opis wyglądu miejsca lub bohatera,

4.   dialog,

5.   elementy charakterystyki bohatera ­– cecha i w jakim zachowaniu ją widać, Poza tym jeden lub dwa z poniższych elementów:

6.   monolog, np. W tym momencie pomyślał: „Nie wiem, jak mam teraz postąpić. Co ja zrobię?”

7.   retrospekcję  - przywołanie wydarzenia z przeszłości, np. Przypomniał sobie, że wczoraj …

 

                    MOŻESZ JE WZBOGACIĆ

8.   nagłym zwrotem akcji,

9.   punktem kulminacyjnym,

 

                   A ZAKOŃCZYĆ

10.  puentę, zaskakujące zakończenie albo podsumowanie, naukę wyniesioną z wydarzeń, np. czego bohater już nigdy nie robił od tej pory, albo co robił albo jak się zmienił jego pogląd na świat itp.

 

PISZ POPRAWNIE

 

Dobrze wprowadzaj dialog, np.

 

Marysia stwierdziła:

– Nie mam na to czasu.

– Dlaczego tak mówisz – zdziwił się Jurek.

– Bo jutro idę na ważne spotkanie – wyjaśniła. – A poza tym, nie mam też ochoty – dodała.

 

Akapity to wcięcia!

 

Zaczynaj zdania od wielkiej litery i kończ kropką,

 

Nie zapominaj o przecinkach w zdaniach złożonych i przy imiesłowowym równoważniku zdania,

np. Oglądał film, siedząc w wygodnym fotelu.

 

 

WAŻNE