Zgłoszone prace
Nagrodzone prace
Wyróżnienie
III miejsce
II miejsce
I miejsce
Konkurs skierowany był do uczniów szkoły z klas 4 - 8, którzy przysyłali prace fotograficzne składające się z dwóch zdjęć jednego elementu przyrody w różnych porach dnia lub w różnym stadium rozwoju. Do konkursu zgłoszono 20 prac.W dniu 25 maja 2020 roku jury w składzie: pani Anna Siarkowicz, pani Alicja Pufka oraz pani Beata Ludwin wyłoniło laureatów konkursu.

strona główna