ZDANIE BEZPODMIOTOWE

CZĘŚCI ZDANIA

okolicznik

dopełnienie

przydawka

orzeczenie

strona główna

podmiot