podmiot

strona główna

orzeczenie
przydawka
dopełnienie
okolicznik
CZĘŚCI ZDANIA
ZDANIE BEZPODMIOTOWE