strona główna

PODMIOTOWE

WARTO WIEDZIEĆ

ORZECZNIKOWE

PRZYDAWKOWE

DOPEŁNIENIOWE

OKOLICZNIKOWE

odpowiada na pytania podmiotu:  kto? co?

 

Kto znalazł  przyjaźń, ten posiada  największy  skarb.  -  kto?

Cały czas mu się wydawało, że ktoś go śledzi.  -  co?

 

 

 

odpowiada napytania orzecznika:  jaki jest?   kim jest?  czym jest?

 

Dzisiaj pogoda jest taka, że nie warto wychodzić z domu.  -   jaka jest?

Awaria silnika jest tym, czego najbardziej obawiają się piloci samolotów.  -  czym  jest?

 

 

 

odpowiada na pytania:  jaki?  który?  czyj? 

 

Nie było chwili, żeby nie  czuł  się  szczęśliwy.  -  jakiej?

Jolka   ma brata, z którym można  porozmawiać  o  wszystkim. - jakiego?

Uczyłam się z książki, która należała do jego kolegi.  -  czyjej?

 

 

 

odpowiada na pytania przypadków zależnych: kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? z kim?

z czym? o kim? o czym?

 

Chłopiec opowiadał mamie, że dobrze sobie radzi w nowej szkole.  -  o  czym?

Przeprosił babcię, że wczoraj nie był na jej  przyjęciu  urodzinowym.  - za  co?

 

 

miejsca

      odpowiada oczywiście na pytania:  gdzie? skąd? którędy? dokąd?

 

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga.  -  gdzie?

 

czasu

     odpowiada na pytania:  kiedy?  jak długo? dopóki? odkąd?

 

   Nie mów, kiedy cię nie poproszą. - kiedy?

 

celu

     odpowiada na pytania:  po co?  na co? w jakim celu?

 

Idę do sklepu, żeby zrobić zakupy. - po co?

 

przyczyny

     odpowiada na pytania: dlaczego?  z jakiej przyczyny?  z jakiego powodu?

 

Młodzież nie czyta lektur, ponieważ uważa je za przeżytek. - dlaczego?

 

warunku

      odpowiada na pytania: pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?

 

Wstęp jest dozwolony pod warunkiem, że kieszenie zostaną opróżnione. - pod jakim warunkiem?

 

sposobu

      odpowiada na pytania: jak?  w jaki sposób?  jakim sposobem?

 

Wykonał wszystko tak, jak było napisane w instrukcji. - jak?

 

przyzwolenia

      odpowiada na pytania: mimo co? mimo czego?

 

Wygrał zawody, mimo że niewiele się do nich przygotowywał - pomimo czego?

 

stopnia i miary

      odpowiada na pytania: ile?  w jakim stopniu?  jak bardzo? jak dużo? jak często?

 

Ćwiczyłem tak długo, jak tylko mogłem - jak bardzo?

 

 

 

 

 

 

sprawdź się

Określ  typ zdań złożonych użytych  w rymowance.

podrzędnie

Jak są podzielone zdania                               złożone

Ciągle mu się zdawało, że wie o zdaniach zbyt mało.

A uczył się tylko tyle, by nie zostawać wciąż w tyle.

Poprosił o pomoc kolegę, który był dobry z polskiego.

Myślał, że wszystkie zadania ten zrobi szybko za niego.

I zdziwił się bardzo wtedy, gdy tamten go nie wyręczył.

Powiedział mu za to na ucho, by więcej czasu zdaniom poświęcił.

Beata Ludwin

wykonaj ćwiczenie