wykonaj ćwiczenie

Beata Ludwin

Ciągle mu się zdawało, że wie o zdaniach zbyt mało.

A uczył się tylko tyle, by nie zostawać wciąż w tyle.

Poprosił o pomoc kolegę, który był dobry z polskiego.

Myślał, że wszystkie zadania ten zrobi szybko za niego.

I zdziwił się bardzo wtedy, gdy tamten go nie wyręczył.

Powiedział mu za to na ucho, by więcej czasu zdaniom poświęcił.

Jak są podzielone zdania                               złożone

podrzędnie

Określ  typ zdań złożonych użytych  w rymowance.

sprawdź się

odpowiada na pytania podmiotu:  kto? co?

 

Kto znalazł  przyjaźń, ten posiada  największy  skarb.  -  kto?

Cały czas mu się wydawało, że ktoś go śledzi.  -  co?

 

 

 

odpowiada napytania orzecznika:  jaki jest?   kim jest?  czym jest?

 

Dzisiaj pogoda jest taka, że nie warto wychodzić z domu.  -   jaka jest?

Awaria silnika jest tym, czego najbardziej obawiają się piloci samolotów.  -  czym  jest?

 

 

 

odpowiada na pytania:  jaki?  który?  czyj? 

 

Nie było chwili, żeby nie  czuł  się  szczęśliwy.  -  jakiej?

Jolka   ma brata, z którym można  porozmawiać  o  wszystkim. - jakiego?

Uczyłam się z książki, która należała do jego kolegi.  -  czyjej?

 

 

 

odpowiada na pytania przypadków zależnych: kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? z kim?

z czym? o kim? o czym?

 

Chłopiec opowiadał mamie, że dobrze sobie radzi w nowej szkole.  -  o  czym?

Przeprosił babcię, że wczoraj nie był na jej  przyjęciu  urodzinowym.  - za  co?

 

 

miejsca

      odpowiada oczywiście na pytania:  gdzie? skąd? którędy? dokąd?

 

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga.  -  gdzie?

 

czasu

     odpowiada na pytania:  kiedy?  jak długo? dopóki? odkąd?

 

   Nie mów, kiedy cię nie poproszą. - kiedy?

 

celu

     odpowiada na pytania:  po co?  na co? w jakim celu?

 

Idę do sklepu, żeby zrobić zakupy. - po co?

 

przyczyny

     odpowiada na pytania: dlaczego?  z jakiej przyczyny?  z jakiego powodu?

 

Młodzież nie czyta lektur, ponieważ uważa je za przeżytek. - dlaczego?

 

warunku

      odpowiada na pytania: pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?

 

Wstęp jest dozwolony pod warunkiem, że kieszenie zostaną opróżnione. - pod jakim warunkiem?

 

sposobu

      odpowiada na pytania: jak?  w jaki sposób?  jakim sposobem?

 

Wykonał wszystko tak, jak było napisane w instrukcji. - jak?

 

przyzwolenia

      odpowiada na pytania: mimo co? mimo czego?

 

Wygrał zawody, mimo że niewiele się do nich przygotowywał - pomimo czego?

 

stopnia i miary

      odpowiada na pytania: ile?  w jakim stopniu?  jak bardzo? jak dużo? jak często?

 

Ćwiczyłem tak długo, jak tylko mogłem - jak bardzo?

 

 

 

 

 

 

OKOLICZNIKOWE

DOPEŁNIENIOWE

PRZYDAWKOWE

ORZECZNIKOWE

WARTO WIEDZIEĆ

PODMIOTOWE

strona główna