Beata Ludwin

Znajdź  wszystkie przymiotniki w rymowance, określ ich liczbę, przypadek i rodzaj. Sprawdź, w jakim stopniu zostały użyte i jak się je stopniuje.

Uwaga

W pewnych wypadkach przeczenie piszemy łącznie z formami stopnia wyższego i najwyższego  - dzieje się tak, kiedy przymiotnik nie jest zaprzeczeniem, ale cechą przeciwstawną np.

niegrzeczny - niegrzeczniejszy - najniegrzeczniejszy.

Nie znajduje się wtedy po cząstce naj-.

Nie z przymiotnikami w stopniu

           równym piszemy zawsze łącznie np. niedługi, niezły.

           wyższym i najwyższym oddzielnie np. nie dłuższy - nie najdłuższy, nie gorszy - nie najgorszy

pisownia NIE z PRZYMIOTNIKAMI

Przymiotników możemy używać w stopniu

             równym np. ładne, daleki, mądra.

             wyższym np. ładniejsze, dalszy, mądrzejsza.

             najwyższym np. najładniejsze, najdalszy, najmądrzejsza.

 

Przymiotniki stopniują się w sposób

              regularny np. długi - dłuższy - najdłuższy,  wielkie - większe - największe.

              nieregularny np. duży - większy - największy, dobry - lepszy - najlepszy.

 

Możemy też używać różnych form stopnia wyższego i najwyższego:

             prostej (jeden wyraz) np. blady - bledszy - najbledszy

             złożonej (bardziej, najbardziej + przymiotnik) np. blady - bardziej blady - najbardziej blady

jest odmienną częścią  mowy

odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie?

zazwyczaj określa inne części mowy np. rzeczowniki - wysokie drzewo

odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje

Lepszy mały, ale dojrzały - przymiotnik

Wysoki z niskiego szydzi

bo dalej od niego widzi,

mruczy pod okazałym nosem

że jest najwspanialszym kolosem

i lepsze ma perspektywy,

choć jest głośny i leniwy.

Niewielki uśmiecha się z wdziękiem,

bo małe jest przecież piękne!

BL

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

PRZYMIOTNIK

sprawdź się

WARTO WIEDZIEĆ

strona główna