Imiesłowowy  równoważnik zdania

strona główna

Jeśli  w  wypowiedzeniu  zamiast orzeczenia (myślał, pisał, wiał) jest  imiesłów przysłówkowy

(myśląc, pisząc, wiejąc),  mamy do czynienia z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

 

 

Siedząc  przy komputerze,  rozwiązywali krzyżówki. - imiesłów  przysłówkowy współczesny

 

Usiadłszy  przy  komputerze,  zaczęli  rozwiązywać  krzyżówki. -  imiesłów  przysłówkowy uprzedni