I Historia Antylopy: 

 

Zaznacz cytaty  dotyczące:

 

           1. Wioski indiańskiej.

           2. Napaści na wioskę i zwycięstwo osadników.

           3. Założenie miasta.

           4. Rozwój miasta i bogacenie się mieszkańców.

 

II Mieszkańcy Antylopy  dawniej

 

Zaznacz cytaty  pokazujące  ich  cechy:

           bezwzględni, okrutni, brutalni, zaborczy, zakłamani, pragnący bogactwa itp.

 

III Mieszkańcy Antylopy w  chwili  przyjazdu  cyrku

 

Zaznacz cytaty  świadczące  o  tym,  że  są:

           uczciwi, pracowici, systematyczni, obojętni na dobro ogółu, wygodni  itp.

 

IV  Ocena  mieszkańców

 

Zapisz  po  trzy  argumenty  świadczące  na  korzyść  oraz  potwierdzające  negatywną  ocenę.

Przygotowanie  do  charakterystyki  mieszkańców  Antylopy.   (praca  w  grupach)

Jak  charakteryzować  zbiorowość

(charakterystyka - informacje ogólne).

Co  kryje  się  pod  pojęciem  zbiorowość

(sprawdź  w  słowniku).

Znajdź  wyjaśnienie  pojęcia  stereotyp

(sprawdź  w  słowniku)  i  zapisz  w  zeszycie.

Sachem - wódz  czy  cyrkowiec?

Człowiek,  który  wyrzekł się swojego pochodzenia, przynależności narodowej, dziedzictwa kulturowego i tradycji.

 


 

W czasie  przedstawienia:

 

- sachem - potężny  wódz

-  groźny,  samotny   mściciel  wymordowanych przodków

-  postać  tragiczna

-  przebrany w płaszcz z białych gronostajów

-  spoglądający złowrogo

-  śpiewający przejmującą pieśń zemsty

-  przywołujący duchy przodków

 

WÓDZ

 

Po   przedstawieniu:

 

-  cyrkowiec  z miską na datki i z błagalnym „co łaska”

-  zwyczajny mężczyzna  pijący  piwo  i  jedzący  knedle

-  popularny  cyrkowiec,  akrobata

-  realizator  scenariusza wymyślonego  przez dyrektora

-  aktor, którego polubiono głównie za to, że wyrzekł się przeszłości

-  dowód zwycięstwa cywilizacji białych ludzi nad indiańskimi plemionami

 

CYRKOWIEC

SACHEM

Mieszkańcy  Antylopy,  czyli  próba  charakterystyki  zbiorowej.

strona główna

sachem = wódz

 

 - Główny bohater  noweli

 - Indianin

 - Syn wielkiego wodza plemienia i jego następca

 - Ostatni   przywódca plemienia Czarnych Wężów, zamieszkujących niegdyś spaloną przez  

     kolonizatorów Chiavattę.

 - Znaleziony przez dyrektora trupy cyrkowej, kiedy miał dziesięć lat, wychowywany  przez  

    Niemców  i  starego  Indianina.

 - Z najwyższej godności, jaką mógł sprawować  w  swoim plemieniu,  uczynił cyrkowe    

    przedstawienie.