Rodzaje zdań złożonych współrzędnie można najłatwiej

określić po spójnikach, jakie łączą zdania składowe:     Czynności współistnieją ze sobą, tzn. występują w tym samym czasie i przestrzeni,

np.  Zuzia jest zdolna i uczy się dobrze.

                 spójniki: i, oraz, a, zarazem lub bezspójnikowo (przecinek)

                 wykres     1     ....      2      

   

     Zdania  składowe wzajemnie się wykluczają,

np.  Odwiedzę kolegów albo pójdę na spacer.

                  spójniki: albo, lub, czy, bądź

                  wykres:      1     <....>      2     

 


 

     Jedna czynność wynika z drugiej,

np.  Andrzej jest pilny, więc w szkole ma dobre oceny.

                   spójniki: więc, zatem, toteż, dlatego,

                   wykres      1      >....>       2      
 

 

   

       Czynności przeciwstawiają się  sobie,

np.  Turyści byli już zmęczeni, ale nie chcieli robić postoju.

                   spójniki: ale, lecz, a, jednak, natomiast

                   wykres:        1       >....<       2      

współrzędnie

PRZECIWSTAWNE

WYNIKOWE

ROZŁĄCZNE

ŁĄCZNE

strona główna

Jak są podzielone zdania                                      złożone