Beata Ludwin

Ktoś  coś  powiedział...

Nikt  nic  z  tego  nie  wiedział

Ten tamtemu to powiedział,

ale nikt się nie dowiedział.

A ta nigdy nie widziała,

jak to tamta wysyłała.

Ale tutaj z niej wydusi,

co i gdzie nakleić musi,

by uzyskać coś takiego,

żeby trafił jej do niego.

Tyle się starała o to,

aż zaniosła go piechotą.

Uśmiechnęła się do tego:

- Nikt nic nie wie konkretnego!

 

Wskaż  wszystkie zaimki  w  rymowance.

Zastanów  się,  jakie  wyrazy  zastępują w  wypowiedzi - pogrupuj je na zaimki rzeczowne, przymiotne, przysłowne i liczebne.

Wiesz, o czym jest ten tekst?  Zastąp zaimki  innymi częściami mowy tak, aby tekst przekazywał konkretne informacje.

sprawdź siebie

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

ZAIMEK

 

zastępuje w wypowiedzi różne części mowy:

             rzeczowniki -zaimek rzeczowny np. on, wy, ten, ktoś, nic, coś

             przymiotniki - zaimek przymiotny np. jaki, taki, takie, mój, jej, nasze

             przysłówki - zaimek przysłowny np. tak, jak, tam, tutaj, kiedyś, zawsze, nigdy

             liczebniki - zaimek liczebny np. tyle, ile

odmienia się tak, jak wyrazy, które zastępuje

aby wypowiedź z zaimkiem była zrozumiała, często wymaga kontekstu albo dodatkowej wskazówki

np. gestu

strona główna