23.06.2020

sprawdź

 

Dziś powtórzymy wiadomości o budowie zdania. Tylko jedno, ale bardzo ważne ćwiczenie...

 

1. Poniższy napis jest zdaniem pojedynczym, czy złożonym? Dlaczego?

sprawdź

Rymowanka


4 m tej ul.

nr 9 kamienicy

Sz. P. mgr

dał prof. kanister

kg jabłek i l mleka

soli ok. pół dag

dr oddał 1 zł

bo stwierdził, że

mu nic po tym

 •   WIADOMOŚĆ OD NAUCZYCIELA:

 

Ostatni tydzień nauki - nadal powtarzamy i utrwalamy wiadomości. Dzisiaj ćwiczenia z zakresu fonetyki.

                                                                          Miłej pracy!

 Pytanie do

nauczyciela

Temat: Budowa zdania - powtórzenie wiadomości.

25.06.2020

LEKCJA 53

Dzisiaj wracamy do bohaterów lektur obowiązkowych.  Pora sprawdzić,

co zapamiętaliście. Przed Wami kilka zadań...

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Wypisz pod tematem tytuły i autorów lektur omawianych w siódmej klasie. Pod

    każdym tytułem zapisz głównych bohaterów utworu.

3. Rozwiąż krzyżówkę sprawdzającą Twoją znajomość bohaterów lektur - przejdź.

4. Wykonaj zadania z karty pracy - kartę możesz wydrukować i wkleić do zeszytu

    lub przepisać - przejdź.

5. Który bohater wzbudził Twoją sympatię? - Napisz dwa argumenty uzasadniające,

    dlaczego.

 Pytanie do

nauczyciela

Temat: Bohaterowie naszych lektur - powtórzenie wiadomości.

24.06.2020

LEKCJA 52

Dziś przypominamy sobie wiedzę z zakresu fonetyki. Głoski i ich cechy,

upodobnienia i uproszczenia, czyli o tym, jak poprawnie mówić po... polsku.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Ze zdania znajdującego się obok wypisz po dwie wskazane głoski:

samogłoski, spółgłoski nosowe i ustne, spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne,

spółgłoski twarde i miękkie.

3. Przeczytaj na głos to zdanie - jakie uproszczenia grup spółgłoskowych słyszysz?

4. Wskaż upodobnienia w wybranych wyrazach - określ ich typ (udźwięcznienie

    lub ubezdźwięcznienie) oraz  kierunek (wsteczne, postępowe).

 

 Pytanie do

nauczyciela

Temat: Fonetyka - powtórzenie wiadomości.

LEKCJA 51

Dziś przypominamy sobie podstawową wiedzę z zakresu słowotwórstwa. Utrwalicie

wiadomości dotyczące powstawania wyrazów i ich rodzin.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Utwórz rodzinę wyrazów wokół słowa stół lub okno.

3. Narysuj  w zeszycie schemat uwzględniający pochodzenie wyrazów.

4. Zaobserwuj, od jakich wyrazów podstawowych powstały wyrazy pochodne

    - określ typ formantów.

5. Ustal, do jakiej kategorii słowotwórczej należą powstałe wyrazy.

6. Wskaż rdzeń i sprawdź, czy występują  rdzenie oboczne - zapisz je pod

    schematem.

 Pytanie do

nauczyciela

Temat: O tworzeniu słów - powtórzenie wiadomości.

22.06.2020

LEKCJA 50

.... + .... --> długopis

POĆWICZ WIĘCEJ

Teleturniej

Grupowanie

Sprawdź zadanie

.... + .... --> trójząb 

UFO, FB, OK,

czyli skrótowce

z języka

angielskiego

DLA  DOCIEKLIWYCH

Rozszyfruj, jak powstał

ten skrótowiec.

Skrótowce to wyrazy powstałe w wyniku skrócenia kilkuwyrazowej nazwy organizacji, instytucji, państwa, przedsiębiorstwa, urzędu itd.

Skróty zazwyczaj zakończone są spółgłoską, po której stawiamy kropkę, np.

godz. (godzina), lp. (liczba porządkowa), l. poj. (liczba pojedyncza), p. (pan / pani).

 

Nie stawiamy kropki po skrótach:

 • zakończonych na ostatnią literę wyrazu, np. mgr (magister)

 • polskich jednostek monetarnych, np. gr (grosz), (złoty),

 • jednostek miar i wag, np. kg (kilogram), m (metr).

 

Uwaga: Jeśli skróciliśmy wyraz użyty w przypadku zależnym (w każdym

              oprócz M. i W.) należy po skrócie postawić kropkę, np. dr. (doktora).

Sz. P. Andrzej Wilczyrek dr medycyny

Ostatnio obserwowaliście, jak powstają skrótowce, dziś pora

poznać mechanizm powstawiania zrostów, złożeń i zestawień...

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Utwórz słowa pochodzące od podanych par wyrazów:

 • prosty + kąt -->.....

 • dobra + noc --> .....

 • wielki + wóz --> .....

 • wiercić + pięta --> .....

 • gwiazda + zbiór --> .....

 • pół + noc --> .....

 • baba + lato --> .....

3. Zaobserwuj, w jaki sposób powstały nowe wyrazy i wpisz je do odpowiedniej

    kolumny  w tabeli:

 

  Wyrazy połączone

  wrostkiem -i-, -o-, -u-

ZŁOŻENIA

 Połączenie (zrośnięcie się)

 dwóch wyrazów

ZROSTY

 Dwa wyrazy  tworzące

 nową nazwę

ZESTAWIENIA

 

 

 

 

4. Przeczytaj informacje na temat wyrazów złożonych - "Nowa wiadomość", podręcznik, s. 336 - przejdź

    Na podstawie informacji z podręcznika zapisz w zeszycie notatkę dotyczącą wyrazów złożonych.

5. Odgadnij wyrazy złożone i wpisz w odpowiednie miejsce krzyżówki - przejdź

6. Poćwicz tworzenie, rozróżnianie i odmianę wyrazów złożonych - wykonaj ćwiczenia: 2, s. 65,  i 5, s. 66

    w zeszycie ćwiczeń.

 Pytanie do

nauczyciela

Temat: Wyrazy złożone.

15.06.2020

LEKCJA 49

Wczoraj porządkowaliście i rozszerzaliście wiedzę związaną z tworzeniem

i używaniem skrótów. Dziś zajmiemy się skróconymi nazwami  - przeanalizujecie,

jak powstają i w jaki sposób należy ich używać w wypowiedzi.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przypomnij sobie nazwy różnych instytucji lub organizacji, które rzadko

    wymawiasz  w pełnym brzmieniu, np. WP (Wirtualna Polska), OSiR (Ośrodek

    Sportu i Rekreacji), MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej), OKE (Okręgowa

    Komisja Egzaminacyjna).

3. Zapisz w zeszycie wiadomość:

 

 

 

 

 

4. Jak myślisz, dlaczego często stosuje się takie skrócone nazwy (skrótowce)?

    Rozszyfruj podane skrótowce i zaobserwuj, jak powstały (od których liter zostały

    utworzone): PWN, WOŚP, RP, PKOl, Cepelia, Polfa.

5. Przeczytaj informacje, jak dzielimy skrótowce i jak należy je wymawiać - "Nowa wiadomość",

    podręcznik, s. 322Zapisz w zeszycie notatkę dotyczącą podziału skrótowców.

6. Potrafisz zapisać skrótowiec od tych nazw? Wykonaj ćwiczenie 3, s. 61 w zeszycie ćwiczeń.

7. Przeczytaj, jak ustalić rodzaj skrótowca - "Nowa wiadomość", s. 323 w podręczniku.

8. Poćwicz stosowanie skrótowców w wypowiedzi - wykonaj ćwiczenie 4, s. 62 w zeszycie ćwiczeń.

 Pytanie do

nauczyciela

Temat: Jak powstają skrótowce? Odmiana skrótowców.

10.06.2020

LEKCJA 48

1-16

52

50

48

53

51

49

32-46

17-31

 Pytanie do

nauczyciela

lekcja

Klasa 7b   

Temat: Jak i kiedy stosować skróty?

09.06.2020

LEKCJA 47

strona główna

Pamiętacie, jak powstają wyrazy? Dziś będziecie obserwować, jak i po co skracać

niektóre z nich. Zajmiemy się skrótami...

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zastanów się, kiedy używamy skróconych wyrazów. Po co stosujemy skrócony

    zapis niektórych wyrazów?

3. Przeczytaj informację "Nowa wiadomość", podręcznik, s. 324.

4. Na podstawie informacji z podręcznika zapisz w zeszycie notatkę:

    skrót - ......

5. Z kropką czy bez kropki? Przeczytaj zasady dotyczące zapisu skrótów.

    Zapisz je w zeszycie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Przeczytaj poprawnie skróty zastosowane pod zdjęciem  - wyjaśnij ich pisownię.

7. Poćwicz czytanie i zapisywanie skrótów - wykonaj ćwiczenia 5 i 6, s. 62 w zeszycie ćwiczeń.