Pamiętacie, jak powstają wyrazy? Dziś będziecie obserwować, jak i po co skracać

niektóre z nich. Zajmiemy się skrótami...

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zastanów się, kiedy używamy skróconych wyrazów. Po co stosujemy skrócony

    zapis niektórych wyrazów?

3. Przeczytaj informację "Nowa wiadomość", podręcznik, s. 324.

4. Na podstawie informacji z podręcznika zapisz w zeszycie notatkę:

    skrót - ......

5. Z kropką czy bez kropki? Przeczytaj zasady dotyczące zapisu skrótów.

    Zapisz je w zeszycie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Przeczytaj poprawnie skróty zastosowane pod zdjęciem  - wyjaśnij ich pisownię.

7. Poćwicz czytanie i zapisywanie skrótów - wykonaj ćwiczenia 5 i 6, s. 62 w zeszycie ćwiczeń.

strona główna

LEKCJA 47
09.06.2020
Temat: Jak i kiedy stosować skróty?
Klasa 7b   
lekcja
 Pytanie do
nauczyciela

17-31

32-46

49

51

53

48

50

52

1-16

LEKCJA 48
10.06.2020
Temat: Jak powstają skrótowce? Odmiana skrótowców.
 Pytanie do
nauczyciela

Wczoraj porządkowaliście i rozszerzaliście wiedzę związaną z tworzeniem

i używaniem skrótów. Dziś zajmiemy się skróconymi nazwami  - przeanalizujecie,

jak powstają i w jaki sposób należy ich używać w wypowiedzi.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przypomnij sobie nazwy różnych instytucji lub organizacji, które rzadko

    wymawiasz  w pełnym brzmieniu, np. WP (Wirtualna Polska), OSiR (Ośrodek

    Sportu i Rekreacji), MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej), OKE (Okręgowa

    Komisja Egzaminacyjna).

3. Zapisz w zeszycie wiadomość:

 

 

 

 

 

4. Jak myślisz, dlaczego często stosuje się takie skrócone nazwy (skrótowce)?

    Rozszyfruj podane skrótowce i zaobserwuj, jak powstały (od których liter zostały

    utworzone): PWN, WOŚP, RP, PKOl, Cepelia, Polfa.

5. Przeczytaj informacje, jak dzielimy skrótowce i jak należy je wymawiać - "Nowa wiadomość",

    podręcznik, s. 322Zapisz w zeszycie notatkę dotyczącą podziału skrótowców.

6. Potrafisz zapisać skrótowiec od tych nazw? Wykonaj ćwiczenie 3, s. 61 w zeszycie ćwiczeń.

7. Przeczytaj, jak ustalić rodzaj skrótowca - "Nowa wiadomość", s. 323 w podręczniku.

8. Poćwicz stosowanie skrótowców w wypowiedzi - wykonaj ćwiczenie 4, s. 62 w zeszycie ćwiczeń.

LEKCJA 49
15.06.2020
Temat: Wyrazy złożone.
 Pytanie do
nauczyciela

Ostatnio obserwowaliście, jak powstają skrótowce, dziś pora

poznać mechanizm powstawiania zrostów, złożeń i zestawień...

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Utwórz słowa pochodzące od podanych par wyrazów:

 • prosty + kąt -->.....

 • dobra + noc --> .....

 • wielki + wóz --> .....

 • wiercić + pięta --> .....

 • gwiazda + zbiór --> .....

 • pół + noc --> .....

 • baba + lato --> .....

3. Zaobserwuj, w jaki sposób powstały nowe wyrazy i wpisz je do odpowiedniej

    kolumny  w tabeli:

 

  Wyrazy połączone

  wrostkiem -i-, -o-, -u-

ZŁOŻENIA

 Połączenie (zrośnięcie się)

 dwóch wyrazów

ZROSTY

 Dwa wyrazy  tworzące

 nową nazwę

ZESTAWIENIA

 

 

 

 

4. Przeczytaj informacje na temat wyrazów złożonych - "Nowa wiadomość", podręcznik, s. 336 - przejdź

    Na podstawie informacji z podręcznika zapisz w zeszycie notatkę dotyczącą wyrazów złożonych.

5. Odgadnij wyrazy złożone i wpisz w odpowiednie miejsce krzyżówki - przejdź

6. Poćwicz tworzenie, rozróżnianie i odmianę wyrazów złożonych - wykonaj ćwiczenia: 2, s. 65,  i 5, s. 66

    w zeszycie ćwiczeń.

Sz. P. Andrzej Wilczyrek dr medycyny

Skróty zazwyczaj zakończone są spółgłoską, po której stawiamy kropkę, np.

godz. (godzina), lp. (liczba porządkowa), l. poj. (liczba pojedyncza), p. (pan / pani).

 

Nie stawiamy kropki po skrótach:

 • zakończonych na ostatnią literę wyrazu, np. mgr (magister)

 • polskich jednostek monetarnych, np. gr (grosz), (złoty),

 • jednostek miar i wag, np. kg (kilogram), m (metr).

 

Uwaga: Jeśli skróciliśmy wyraz użyty w przypadku zależnym (w każdym

              oprócz M. i W.) należy po skrócie postawić kropkę, np. dr. (doktora).

Skrótowce to wyrazy powstałe w wyniku skrócenia kilkuwyrazowej nazwy organizacji, instytucji, państwa, przedsiębiorstwa, urzędu itd.

DLA  DOCIEKLIWYCH

Rozszyfruj, jak powstał

ten skrótowiec.

UFO, FB, OK,

czyli skrótowce

z języka

angielskiego

.... + .... --> trójząb 

Sprawdź zadanie

Grupowanie

Teleturniej

POĆWICZ WIĘCEJ
.... + .... --> długopis
LEKCJA 50
22.06.2020
Temat: O tworzeniu słów - powtórzenie wiadomości.
 Pytanie do
nauczyciela

Dziś przypominamy sobie podstawową wiedzę z zakresu słowotwórstwa. Utrwalicie

wiadomości dotyczące powstawania wyrazów i ich rodzin.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Utwórz rodzinę wyrazów wokół słowa stół lub okno.

3. Narysuj  w zeszycie schemat uwzględniający pochodzenie wyrazów.

4. Zaobserwuj, od jakich wyrazów podstawowych powstały wyrazy pochodne

    - określ typ formantów.

5. Ustal, do jakiej kategorii słowotwórczej należą powstałe wyrazy.

6. Wskaż rdzeń i sprawdź, czy występują  rdzenie oboczne - zapisz je pod

    schematem.

LEKCJA 51
Temat: Fonetyka - powtórzenie wiadomości.
 Pytanie do
nauczyciela

Dziś przypominamy sobie wiedzę z zakresu fonetyki. Głoski i ich cechy,

upodobnienia i uproszczenia, czyli o tym, jak poprawnie mówić po... polsku.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Ze zdania znajdującego się obok wypisz po dwie wskazane głoski:

samogłoski, spółgłoski nosowe i ustne, spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne,

spółgłoski twarde i miękkie.

3. Przeczytaj na głos to zdanie - jakie uproszczenia grup spółgłoskowych słyszysz?

4. Wskaż upodobnienia w wybranych wyrazach - określ ich typ (udźwięcznienie

    lub ubezdźwięcznienie) oraz  kierunek (wsteczne, postępowe).

 

LEKCJA 52
24.06.2020
Temat: Bohaterowie naszych lektur - powtórzenie wiadomości.
 Pytanie do
nauczyciela

Dzisiaj wracamy do bohaterów lektur obowiązkowych.  Pora sprawdzić,

co zapamiętaliście. Przed Wami kilka zadań...

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Wypisz pod tematem tytuły i autorów lektur omawianych w siódmej klasie. Pod

    każdym tytułem zapisz głównych bohaterów utworu.

3. Rozwiąż krzyżówkę sprawdzającą Twoją znajomość bohaterów lektur - przejdź.

4. Wykonaj zadania z karty pracy - kartę możesz wydrukować i wkleić do zeszytu

    lub przepisać - przejdź.

5. Który bohater wzbudził Twoją sympatię? - Napisz dwa argumenty uzasadniające,

    dlaczego.

LEKCJA 53
25.06.2020
Temat: Budowa zdania - powtórzenie wiadomości.
 Pytanie do
nauczyciela
 •   WIADOMOŚĆ OD NAUCZYCIELA:

 

Ostatni tydzień nauki - nadal powtarzamy i utrwalamy wiadomości. Dzisiaj ćwiczenia z zakresu fonetyki.

                                                                          Miłej pracy!

Rymowanka

4 m tej ul.
nr 9 kamienicy
Sz. P. mgr
dał prof. kanister
kg jabłek i l mleka
soli ok. pół dag
dr oddał 1 zł
bo stwierdził, że
mu nic po tym

sprawdź

 

Dziś powtórzymy wiadomości o budowie zdania. Tylko jedno, ale bardzo ważne ćwiczenie...

 

1. Poniższy napis jest zdaniem pojedynczym, czy złożonym? Dlaczego?

sprawdź

23.06.2020