•   WIADOMOŚĆ OD NAUCZYCIELA:

 

Przypominam, że jutro widzimy się na lekcji online o godz. 12.10.

Zajmiemy się losami Andrzeja Radka. Porozmawiamy też o ocenach.

 

                                                               Do zobaczenia

 

Andrzej Radek postanowił ("poprzysiągł sobie"), że będzie się kształcił, bo nakazał mu to (kiedy?)................. Kawka - nauczyciel (nazwisko) ............................., który uczył go (czego?) ................... i sfinansował  (co?) .............. . Radek pamiętał też, jak traktowali go mieszkańcy dworu - (co robili?) ...................... . Ponieważ nauczyciel pokazał mu świat książek i możliwość innej egzystencji, chłopiec zapragnął lepszego życia, które mógł osiągnąć (w jaki sposób? dzięki czemu?) ....................... .

Kim był fornal?

3

2

1

syzyfowa praca - znaczenie

Mit o Szyzyfie - przypomnienie

Podczas lekcji historii, na której Walecki (Figa) przeciwstawił się rosyjskiemu nauczycielowi ukazującemu dzieje Polski

w sposób .......... i .............., Marcin stanął po stronie ............... . Świadczyło to o ................. i było wynikiem ................................ Rosjan, stosowanej wobec polskich uczniów (szczególnie działań inspektora Zabielskiego).

prawdziwy - zakłamany           obraźliwy - szanujący                       patriota - zdrajca     

uczeń - nauczyciel                   spolszczony - zrusyfikowany           uczciwość - manipulacja     

Tekst z lukami

Inspektor Zabielskij miał szczególny wpływ na młodego Marcina, którego traktował z dużą poufałością,  zapraszał ................... , częstował .............., często się z nim .........................

i ...................... . Inspektor zawsze stawał po stronie ..................... w sporze  uczeń - nauczyciel ................. . Zabielskij zapraszał chłopca  do teatru na ......................... sztuki, oglądane w kręgu rosyjskiej „elity” Klerykowa, co bardzo ............................. młodemu gimnazjaliście, tym bardziej, że Zabielskij przedstawił Marcina ...................... . Nauczyciel sprawił, że Borowicz fascynował się ................. poezją i chętnie ją czytał.

symbolika

CZARNEJ BIŻUTERII

DLA CIEKAWYCH

Plansza

Plansza

Karta pracy

zadania 4-7

"Syzyfowe prace" 

streszczenie

audiobook

"Syzyfowe prace" 

streszczenie

filmik

"Syzyfowe prace" 

o lekturze

filmik

Plansza

Pamiętasz nazwiska nauczycieli z powieści

Stefana Żeromskiego?

Nauczyciele

w powieści

"Syzyfowe prace"

- fragmenty

W języku polskim rzeczowniki zakończone na -um są rodzaju nijakiego, np. to liceum, akwarium, forum, seminarium, terytorium, archiwum, centrum itd.

W liczbie pojedynczej wyrazy te  nie odmieniają się. Natomiast w liczbie mnogiej mają  zakończenia  –a, -ów, -om, -ami, -ach.

Przypominam o wykonaniu

i przesłaniu dziś zadania

z lekcji 38

Tekst lektury

zobacz 

film

"Syzyfowe prace"

Tekst lektury

Zobacz mapę

KONIECZNIE

ZOBACZ

 • Akcja powieści "Syzyfowe prace rozgrywa się w II połowie XIX wieku, w okresie kiedy Polska była pod zaborami. Wydarzenia rozgrywają się w miejscowościach (Gawronki, Owczary, Kleryków) położonych na terenie rosyjskiego Królestwa Polskiego.

 • Bohaterem lektury jest Marcin Borowicz oraz grupa uczniów i nauczycieli klerykowskiego gimnazjum.

 • W "Syzyfowych pracach" autor, na podstawie własnych doświadczeń z dzieciństwa i lat młodzieńczych, przedstawił obraz szkoły w zaborze rosyjskim, wzmożone wysiłki Rosjan mające na celu wynarodowienie młodych Polaków oraz walkę polskiej młodzieży z rusyfikacją.

Bohaterowie powieści

W jakiej szkole

uczył się Borowicz?

Przenieś się w świat Żeromskiego - zagraj

Jak mógł wyglądać

dom Borowicza?

DLA CIEKAWYCH

Muzeum Stefana Żeromskiego

w Kielcach

Stefan Żeromski (14.10.1864-20.11.1925) - pisarz, dramaturg, publicysta. Używał pseudonimów: Maurycy Zych, Józef Katerla. Studiował w półwyższym  Instytucie Weterynaryjnym w Warszawie; działał w nielegalnych kołach młodzieżowych. W 1892 wyjechał za granicę, do kraju wrócił w 1897, a od roku 1904 zajmował się wyłącznie pisarstwem. Napisał m.in. Dzienniki, Syzyfowe prace, Przedwiośnie,Wierne rzeka, Ludzie bezdomni.

Imię i nr w dzienniku
Twoja praca
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 Ciekawostki z życia

Agathy Christie

Więcej na temat

panny Jane Marple

Więcej na temat "kryminałów"

Powieść (opowiadanie) kryminalna to odmiana powieści, której akcja koncentruje się wokół zbrodni lub przestępstwa. Istotne elementy akcji to popełnienie zbrodni, jej odkrycie, poszukiwanie sprawcy i wyjaśnianie motywów zbrodni.

W obrębie powieści kryminalnej wyróżnić można jej dwa główne typy:

 • powieść detektywistyczna - .....
 • thriller - .....

Bohaterowie

Polska Agatha Christie?

Sir Arthur

Conan Doyle

- twórca

Sherlocka Holmesa

Dowiedz się

więcej o "królowej

kryminału"

Orient Express

luksus na kołach

3

2

1

Dla chętnych

Zupełnie się ściemniło,

trzeba poszukać schronienia...

Pisownia przedrostków z- i s-:

 • z- piszemy przed: h, s, sz, si, zi, dzi, np. zziębnięty, zhańbiony, zszarzały, zsiniały;

 • s- piszemy przed literami ch, np. schodzić, schłodzić, schronienie, schorowany.

Pisownia przyrostków -dztwo -ctwo:

 • - dztwo, -dzki piszemy wtedy, gdy wymienia się w wyrazie podstawowym na d, dz, , np. dowództwo (dowodzić), doradztwo (doradzać);
 • -ctwo, -cki piszemy zgodnie z wymową, jeśli nie wymienia się na dz, d, dź, np. rolnictwo,

      szkolnictwo, kupiecki.

 

Ciekawe, ile wyrazów znajdziesz

w rodzinie związanej ze szkłem?


3

2

1

Poćwicz więcej

biegaczka, przebiec, cukiernia,   prawnik, przepracować, dobrobyt, odszukać, prostokąt, cukierek, łamigłówka, cudzoziemiec, sprawczyni, dusigrosz, linoskoczek, przeciąg

2

3

4

1

POĆWICZ WIĘCEJ

Rysujemy wykres rodziny wyrazów

Zapisz jak najwięcej wyrazów

pokrewnych związanych ze zdjęciem

(uzupełnij te z pkt. 2).

Przedstaw je na wykresie.

Słowa należące do tej samej rodziny wyrazów mają wspólną cząstkę,

którą nazywamy rdzeniem, muszą być też powiązane znaczeniowo.

Wszystkie słowa należące do tej samej rodziny to wyrazy pokrewne,

np. malować, malarz, malarka, malowidło, namalować, przemalować, pomalowany, malowany, odmalowany, malarski, malarstwo.

Co widzisz na zdjęciu? Utwórz 

nazwę zdrobniałą i zgrubienie

od nazwy tego zwierzęcia.

Karta pracy do wydruku

POĆWICZ WIĘCEJ

Temat: Chłopskie dziecko też chce się uczyć.

08.06.2020

LEKCJA 46

 Pytanie do

nauczyciela

Dzisiejsza lekcja jest przeznaczona na poznanie historii Andrzeja Radka - syna

biednego fornala -  który dzięki Kawce zyskał możliwość nauki w gimnazjum.

Dlaczego była to sytuacja niezwykła? Jak inni uczniowie traktowali kolegę

pochodzącego z najniższej warstwy społecznej? Tym właśnie zajmiemy się na lekcji...

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przeczytaj fragment lektury dotyczący pochodzenia i losów

    Andrzeja (Jędrka) Radka  - przejdź do fragmentu.

3. Ustal w punktach koleje losu Andrzeja zanim trafił do gimnazjum w Klerykowie

    wykonaj ćwiczenie online i zapisz w zeszycie plan wydarzeń.

4. Dlaczego Andrzej postanowił się uczyć mimo trudności, na które natrafiał?

    - przeczytaj fragment i uzupełnij tekst, a następnie zapisz go w zeszycie.

 

 

 

 

 

 

5. Jak traktowali Andrzeja uczniowie Klerykowskiego gimnazjum? - przeczytaj fragment powieści i odpowiedz

    w zeszycie na pytania:

 • Jak Radek spędzał czas w pierwszych miesiącach pobytu w szkole w Klerykowie?
 • W jaki sposób zwracali się do niego koledzy z klasy?
 • Dlaczego miał zostać wydalony (usunięty) z gimnazjum?
 • Kto mu pomógł - wstawił się za nim u inspektora Zabielskiego?
 • Z kim zaprzyjaźnił się Andrzej w gimnazjum?

6. Zastanów się, w jaki sposób Andrzej mógł pomóc Borowiczowi? Kiedy to zrobił?

Temat: Bernard recytuje "Redutę Ordona"

             - Marcin odkrywa w sobie Polaka.

03 i 04.06.2020

LEKCJA 44  i 45

 Pytanie do

nauczyciela

Czy Rosjanom mogło się udać wykorzenienie polskiej tradycji, języka i kultury z serc

i umysłów młodych uczniów? Dziś zajmiemy się tym problemem. Przeanalizujemy

zachowanie Marcina przed pojawieniem się w szkole Bernarda Zygiera i po lekcji

języka polskiego, na której Zygier wyrecytował "Redutę Ordona".

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Ustal, jaki wpływ na Marcina miał inspektor Zabielskij. Dlaczego nauczyciel zyskał

    sympatię Borowicza? - zapisz w zeszycie uzupełniony tekst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przeczytaj fragment opisujący lekcję historii i zapisz w zeszycie wniosek dotyczący zachowania Marcina jako Polaka - przejdź do fragmentu. Uzupełnij wniosek - wybierz odpowiednie słowa spośród par wyrazów:

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zgromadź informacje o Zygierze - nowym uczniu w klerykowskim gimnazjum - przeczytaj fragment powieści.

    Zapisz w zeszycie informację dotyczącą Bernarda Zygiera - możesz skorzystać.

5. Obejrzyj fragment filmu "Syzyfowe prace" (kliknij na kadrze powyżej) - zaobserwuj, jak uczniowie i nauczyciel

    języka polskiego reagowali na kolejne słowa recytowanego utworu. Przeczytaj fragment powieści opisujący tę

    scenę - przejdź.

6. Jak myślisz, dlaczego Zygier wybrał ten wiersz Adama Mickiewicza, by go wygłosić w klasie na języku polskim.

    Przypomnij sobie, jak w utworze "Reduta Ordona" przedstawieni są Polacy, Moskale (Rosjanie) i car - lekcja 11 i 12

7. Jak zmieniło się zachowanie Marcina po wysłuchaniu recytacji polskiego utworu przez kolegę? - poszukaj w

    powieści fragmentu dotyczącego spotkań u Gontali.

8. Jaki związek widzisz między wysiłkami podejmowanymi przez Rosjan

    a wysiłkiem mitologicznego Syzyfa - uzasadnij tytuł powieści.

9. Zapisz w zeszycie notatkę  z lekcji - przejdź do notatki.

Temat: Metody wynaradawiania polskiej młodzieży.

02.06.2020

LEKCJA 43

 Pytanie do

nauczyciela

Dzisiaj kontynuujemy pracę  związaną z kadrę nauczycieli klerykowskiego gimnazjum.

Pracujemy z tekstem lektury oraz wykonamy kilka ćwiczeń porządkujących oraz

utrwalających Waszą wiedzę na temat szkolnego świata przedstawionego w lekturze.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przejrzyj rozdział VIII powieści oraz fragmenty lektury dotyczące nauczycieli

    pokazanych  w powieści "Syzyfowe prace" i wypisz najważniejsze  informacje

    o kadrze pedagogicznej w gimnazjum w Klerykowie. Dokończ notatkę

    z poprzedniej lekcji.

 

 imię

i nazwisko

 narodowość

nauczany

 przedmiot

krótka

charakterystyka

 1.

 

 2.

 

 3.

 ...

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Temat: "Syzyfowe prace" - powieść o szkole w czasach zaborów.

             Kto i czego może nauczyć Marcina Borowicza - cd.

01.06.2020

LEKCJA 42

 Pytanie do

nauczyciela

Wczoraj dowiedzieliście się, jak wyglądały egzaminy do gimnazjum w czasach,

kiedy Polski nie było na mapach i jej ziemie znajdowały się w granicach  obcych

mocarstw. Istniejące Królestwo Polskie było całkowicie podporządkowane Rosji,

w szkołach nauczano w języku rosyjskim, a kadra pedagogiczna... właśnie dziś

ją poznamy.
 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Ustal kolejne etapy kształcenia młodego człowieka (na podstawie "Syzyfowych

    prac"). Zapisz w zeszycie:

Nauka w zaborze rosyjskim przebiegała w kilku etapach:

 • szkoła początkowa (elementarna), progimnazjum - zazwyczaj cztery lata
 • gimnazjum zakończone maturą - osiem lat
 • uniwersytet lub seminarium (duchowne)

3. Przypomnij sobie, jak odmienić przez przypadki i liczby rzeczowniki: gimnazjum, seminarium.

    Co zauważasz? Czy potrafisz wskazać rzeczowniki, które odmieniają się podobnie? - sprawdź,

    czy poprawnie wykonałeś zadanie.

4. Zapisz w zeszycie odmianę rzeczownika gimnazjum, a poniżej informację:

 

 

 

 

 

 

5. Przejrzyj rozdział VIII powieści "Syzyfowe prace" i wypisz najważniejsze  informacje o kadrze pedagogicznej

    w gimnazjum w Klerykowie. Notatkę sporządź  w formie tabeli.

 

 imię

i nazwisko

 narodowość

nauczany

 przedmiot

krótka

charakterystyka

 1.

 

 2.

 

 3.

 ...

 

     

Temat: "Syzyfowe prace" - powieść o szkole w czasach zaborów.

             Kto i czego może nauczyć Marcina Borowicza.

28.05.2020

LEKCJA 41

 Pytanie do

nauczyciela

Pamiętacie, że ziemie Polskie znajdowały się pod zaborami, a akcja powieści

rozgrywa się na terenie Królestwa Polskiego, które pozostawało pod całkowitym

wpływem Rosji. Dziś zajmiemy się sposobami niszczenia w Polakach ich

świadomości narodowej i miłości do języka, historii oraz kultury polskiej.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przypomnij sobie, w jakiej sytuacji znalazła się ludność polska po upadku powstania

    styczniowego - zobacz więcej.

3. Ustal, jak wyglądała nauka Marcina w szkole początkowej w Owczarach:

 • Czego uczyły się dzieci pod okiem nauczyciela?

 • Jaki był cel edukacji w wiejskiej szkole?

 • Za co został nagrodzony Wiechowski przez kontrolującego go Jaczmieniewa?

4. Wyjaśnij w zeszycie termin rusyfikacja - ..... (przejdź do słownika online)

5. Zapisz ołówkiem (lub na karcie pracy) notatkę na temat metod rusyfikacji w szkole w Owczarach.

6. Jakie sposoby mieli Rosjanie, aby uniemożliwić uczniom poznawanie polskiej literatury i historii?

    Zanotuj ołówkiem  (lub na karcie pracy) najważniejsze informacje.

7. Co robili nauczyciele, np. Zabielski, by pozyskać uczniów i przekonać ich do kultury rosyjskiej?

    Zanotuj ołówkiem (lub na karcie pracy) najważniejsze informacje.

8. Za co karano uczniów i jakie kary stosowano? - zapisz notatkę ołówkiem w zeszycie (lub na karcie pracy).

9. Porównaj swoje notatki z informacją pod lekcją 43. Zapisz w zeszycie notatkę - przejdź.

3. Utrwal wiadomości - wykonaj ćwiczenie online dotyczące nauczycieli uczących w gimnazjum w Klerykowie.

4. Na podstawie zebranych informacji zapisz w zeszycie wniosek dotyczący specyfiki uczenia młodzieży w szkole będącej pod zaborem rosyjskim - przejdź do notatki (Lekcja 42).

Wczoraj poznaliście realia nauki  w wiejskiej szkole początkowej w Owczarach.

Dziś zajmiemy się tym, jak wyglądały egzaminy do klerykowskiego gimnazjum...

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przeczytaj rozdział III (299)   i  IV  powieści "Syzyfowe prace"

3. Zgromadź informacje na temat procedur  obowiązujących  w  czasie  rekrutacji 

    do  gimnazjum w Klerykowie - odpowiedz na pytania:

 • Jakie  dokumenty   należało  dostarczyć  do  szkoły?

 • Jak  informowano  o  terminie  egzaminów  i  czy  przestrzegano  tego  terminu?

 • Z  czego  przepytywano  kandydata? 

 • Co  należało  zrobić,  aby  mieć nadzieję na zdanie egzaminów? (377)

 • Kto  należał  do  komisji  egzaminacyjnej?

 • Jak  przebiegał  egzamin?

4. Sporządź krótką notatkę na temat przyjęcia Marcina do gimnazjum -  ułóż  w odpowiedniej

    kolejności tekst i zapisz w zeszycie. - przejdź do zadania.

5. Przejrzyj rozdział VIII powieści "Syzyfowe prace" i wypisz najważniejsze

    informacje o kadrze pedagogicznej w gimnazjum w Klerykowie.

Temat: "Syzyfowe prace" - powieść o szkole w czasach zaborów.

             Marcin staje się gimnazjalistą...

27.05.2020

LEKCJA 40

 Pytanie do

nauczyciela

Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o tym, kiedy Marcin Borowicz został oddany do

szkoły, jak ta szkoła wyglądała i czego mógł się w niej nauczyć... Będziemy pracować

z tekstem lektury.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Ustal, jaki świat przedstawiono w powieści "Syzyfowe prace":

 •     Kiedy i gdzie rozgrywa się akcja książki? Jaki to okres w dziejach Polski?
 •     Kto jest bohaterem lektury?
 •     Wokół czego koncentruje się akcja powieści?

3. Przypomnij sobie, co Żeromski pisał w "Dziennikach" o tym, kiedy rozpoczął naukę

    w szkole. Przeczytaj rozdziały I i II lektury - czy Marcina można utożsamić z autorem?

4. Zapisz w zeszycie krótką notatkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zgromadź informacje dotyczące  wyglądu  szkoły w Owczarach,  nauczyciela  i  sposobu  prowadzenia  lekcji

    przez pana Wiechowskiego, następnie uzupełnij tekst z lukami i przepisz go do zeszytu.

Temat: "Syzyfowe prace" - literacki pamiętnik doświadczeń szkolnych autora?

             Marcinek zaczyna naukę...

26.05.2020

LEKCJA 39

 Pytanie do

nauczyciela

Dziś rozpoczynamy pracę z lekturą "Syzyfowe prace", ale zanim porozmawiamy

o samej powieści, przeczytamy fragmenty pamiętników pisarza i zobaczymy, jak

wydarzenia z życia mogą zmienić się w literaturę...

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przeczytaj informacje dotyczące życia (nie musisz czytać części dotyczącej

    twórczości) Stefana Żeromskiego i zastanów się, na jaki okres w historii Polski

    przypadła młodość pisarza - przejdź.

3. Zapisz w zeszycie krótką notatkę biograficzną (biogram) o autorze

    "Syzyfowych prac":

 

 

 

 

 

 

4. Przypomnij sobie, jakie cechy ma dziennik.

5. Przeczytaj fragmenty "Dzienników" Stefana Żeromskiego zwróć szczególną uwagę

    na to, jakie cechy literatury wspomnieniowej mają te teksty - przejdź do fragmentów.

6. Wynotuj w zeszycie te wydarzenia z życia pisarza, które znalazły odzwierciedlenie

    w powieści "Syzyfowe prace" - możesz to zrobić w postaci tabeli.

 

  Wydarzenie opisane

w "Dziennikach"

 Wydarzenie przedstawione

w powieści "Syzyfowe prace"

   
   
   
   

 

7. Przedstaw swoje zdanie na temat tego, czy świadomość, że powieść została oparta na wydarzeniach

    z życia jej twórcy sprawia, że jest ona atrakcyjniejsza dla czytelnika. Uzasadnij swoje zdanie (4-5 zdań).

    Pracę wyślij do nauczyciela do 27.05 (środa).

Temat: Życie, które zmienia się w literaturę –

            fragmenty pamiętników Stefana Żeromskiego.

25.05.2020

LEKCJA 38

Jak budować intrygę kryminalną, żeby czytelnik nie od razu odgadł, kto zabił?  

Agatha Christie wie to doskonale. Dziś prześledzimy akcję opowiadania o zbrodni...

prawie doskonałej.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zacznij od zapisania notatki dotyczącej elementów świata przedstawionego

   w utworze "Klątwa starej stróżki". Zauważyłeś(aś), że tak naprawdę mamy do

   czynienia z opowiadaniem  w opowiadaniu, dlatego określimy odrębnie

   elementy tych dwóch światów przedstawionych:

 

świat przedstawiony  opowiadanie I

 opowiadanie II

(doktora Haydocka)

 Czas i miejsce akcji    
 Bohaterowie     
 Wydarzenia  Ustal kolejność zdarzeń  Ustal kolejność zdarzeń

 

3. Jak myśli detektyw, czyli w jaki sposób panna Marple odkryła prawdę o śmierci Louise Laxton:

 • Jakie fakty wzięła pod uwagę?
 • O co pytała?
 • Jakie wyciągnęła wnioski?

4. Zwróć uwagę na budowę opowiadania Agathy Christie. Jak myślisz, dlaczego nie napisała wprost

    o życiu Laxtona, morderstwie i odkryciu zbrodni, tylko wprowadziła do głównej opowieści literackie

    próby jednego z bohaterów.

5. Zapisz w zeszycie cechy opowiadania/powieści kryminalnej. Uzupełnij notatkę:

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat: Jak zaplanować morderstwo - Agatha Christie "Klątwa starej stróżki".

20.05.2020

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się sprawami kryminalnymi... No, oczywiście tylko

w literaturze. W życiu, pozostawmy to właściwym instytucjom :) Pewnie znacie słynnych

filmowych lub powieściowych detektywów. A dziś spotkacie się z mistrzynią powieści
kryminalnej Agathą Christie...

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Z czym kojarzy Ci się słowo kryminał? Narysuj i uzupełnij w zeszycie

    poniższą mapę myśli. Możesz skorzystać ze słownika online, wikipedii lub

    innych źródeł online.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przeczytaj informacje o mistrzyni powieści kryminalnej, pisarce, która powołała do życia detektywa Poirot oraz pannę Marple, będących w stanie rozwikłać każdą kryminalną zagadkę - podręcznik, s. 273.

4. Przeczytaj fragment powieści Agathy Christie "Morderstwo w "Orient Expressie", podręcznik, s. 273 .

5. Zapisz w zeszycie notatkę według punktów:

 • Miejsce i czas zbrodni.
 • Morderca i motywy zbrodni.
 • Sposób prowadzenia śledztwa przez Herkulesa Poirot.
 • Elementy kluczowe dla rozwiązania zagadki kryminalnej.

6. Przeczytaj informację "Literatura na tropie zbrodni"  - przejdź.

 

 

UWAGA: Jutro będziemy omawiać opowiadanie "Klątwa starej stróżki" - przygotuj się do lekcji:

przeczytaj cały tekst opowiadania (siedem stron!) i  zobacz film

 

Temat: Mistrzyni "literatury na tropie zbrodni" przedstawia...

19.05.2020

 Pytanie do

nauczyciela

Dzisiaj zajmiemy się kłopotliwymi przedrostkami i przyrostkami. Poćwiczymy

poprawną pisownię wyrazów pochodnych.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Poznaj zasady ortograficzne dotyczące pisowni przedrostków z- i s- oraz przyrostków

    -dztwo -ctwo. Przeczytaj informację - "Nowa wiadomość", podręcznik, s. 292.

3. Zastąp jednym wyrazem podane sformułowania. Przepisz je do zeszytu.

    stracić na wadze, czyli .............

    mający częste kłopoty ze zdrowiem, to człowiek .......

    okryć się niesławą, postępując w sposób niegodny  to .........  swoje imię

    człowiek dowodzący, to ktoś, to objął ..............

4. Zapisz w zeszycie notatkę:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wykonaj online ćwiczenie, następnie wyrazy z przedrostkami s-, ś- i z- zapisz w zeszycie.

6. Wykonaj ćwiczenie 3 i 5, s. 77 w zeszycie ćwiczeń.

Temat: Kłopotliwe przedrostki i przyrostki.

19.05.2020

Kolejny tydzień nauka na odległość zaczynamy od powtórzenia wiadomości o wyrazach

i ich rodzinie. Poćwiczymy umiejętność tworzenia nowych wyrazów, określania ich kategorii

słowotwórczej i budowania wykresów rodzin wyrazów. Wrócimy do wiadomości o formantach

i obocznościach.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przypomnij sobie, za pomocą jakich formantów powstają wyrazy. Następnie

    uzupełnij w zeszycie tabelę, wpisując odpowiednie wyrazy z ramki.

 

 

 

 

 przedrostek  wrostek  przyrostek
     

 

3. Przyporządkuj wyraz do odpowiedniej kategorii słowotwórczej - wykonaj ćwiczenie online.

4. Wykonaj ćwiczenie 8, s. 53 w zeszycie ćwiczeń.

5. Przedstaw na wykresie pokazującym wyrazy podstawowe i pochodne poniższą

    rodzinę wyrazów. Narysuj wykres w zeszycie.

 

    szkło, szklić zaszklić, szklarnia, szklarz, szklanka, zaszklony, przeszklony,

    przeszklić, szklaneczka, szklany, szkiełko,

   

6.  Wskaż oboczności w rdzeniach wyrazów należących do tej samej rodziny - wykonaj

     ćwiczenie online, a następnie przepisz trzy dowolne przykłady do zeszytu.

 

Pamiętacie, że wyrazy też tworzą rodzinę? Wśród niektórych możemy znaleźć

pewien rodzaj pokrewieństwa - wspólną cząstkę.Stąd nazwa wyrazy pokrewne.

Dziś zajmiemy się właśnie rodzinami wyrazów.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zastanów się, co wspólnego mają wyrazy: skocznia, skoczyć, skoczek, przeskoczyć.

3. Pewnie zauważyłeś(aś), że w każdym z nich można znaleźć tę samą cząstkę - skocz.

    Jednak to nie wystarczy, aby należeć do jednej rodziny - konieczny jest również

    związek znaczeniowy - tutaj wszystkie wyrazy łączą się ze skakaniem.

4.   Przeczytaj "Nową wiadomość" - podręcznik, s. 290. Zapisz w zeszycie

   

 

 

 

 

 

 


5. Wskaż rodziny wyrazów i rdzenie w wyrazach pokrewnych - wykonaj

    ćwiczenia 2 i 3, s. 59 w zeszycie ćwiczeń.

6. Każdą rodzinę wyrazów możemy przedstawić na wykresie pokazującym

    wyrazy podstawowe i pochodne - zobacz wykres rodziny wyrazów.

7. Narysuj wykresy dwóch  rodzin wyrazów - wykonaj ćwiczenie 4, s. 60 w zeszycie ćwiczeń.

 

 Pytanie do

nauczyciela

 Pytanie do

nauczyciela

 Pytanie do

nauczyciela

Temat: Rodzina wyrazów.

18.05.2020

LEKCJA 37

LEKCJA 36

LEKCJA 35

LEKCJA 34

 Pytanie do

nauczyciela

Temat: Rodzina wyrazów.

14.05.2020

LEKCJA 33

47-55

1-16

45

44

42

40

46

43

41

39

38

36

34

37

35

33

32

17-31

 Pytanie do

nauczyciela

lekcja

Klasa 7b   

Temat: Powstawanie wyrazów - kategorie słowotwórcze.

13.05.2020

LEKCJA 32

strona główna

Pamiętacie, jak powstają wyrazy? Trzeba coś do nich dodać przed tematem,

za tematem albo w środku. Czasami nawet trzeba coś ująć. Wiecie już, że

wyrazy pochodne są tworzone przez różne formanty. Dziś porozmawiamy

o kategoriach tworzonych wyrazów, czyli kategoriach słowotwórczych.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przypomnij sobie wiadomości o typach formantów - zobacz filmik.

3. Dodaj przyrostek -ka do wyrazów zapisanych poniżej. Zastanów się, jakie

    nazwy powstały w ten sposób.

    Zapisz w zeszycie: nauczyciel --> ... model --> ..., profesor -->..., fryzjer -->...

3. Przeczytaj "Nową wiadomość", podręcznik, s. 289. Zapisz w zeszycie notatkę,

    czym jest  kategoria słowotwórcza i podaj po dwa przykłady do każdej kategorii.

4. Zobacz, jak powstają wyrazy, które można zakwalifikować do konkretnych

    kategorii słowotwórczych - przejdź.

5. Wykonaj ćwiczenie 2  i  , s. 55 w zeszycie ćwiczeń.

6. Do podanych wyrazów dopisz w zeszycie wyrazy podstawowe i wyrazy pochodne:

    ...................- lekarka-......................

    ...................- stolik-..........................

    ................- okienko-.........................

    Do jakich kategorii słowotwórczych należy każdy z tych wyrazów?

7. Pogrupuj wyrazy, przypisując je do odpowiednich kategorii słowotwórczych - wykonaj ćwiczenie online.

8. Utrwal wiedzę, wykonując ćwiczenie 4, s. 56 w zeszycie ćwiczeń.