przejdź do lekcji

     Film "Pani Twardowska"

        Obejrzyj legendę

        o smoku wawelskim

O smoku wawelskim

O  krakowskim  szlachcicu, 

który  wylądował na księżycu

         DLA CIEKAWYCH

         legendy z różnych regionów Polski

Przerwany hejnał

LEGENDY z GRODU KRAKA

strona główna

 • Sprawdź na  mapie  Polski,  gdzie  się  znajduje  Kraków?  | mapa |

 

 • Opisz,  jak  wygląda  herb  Krakowa. | herb |

 

 

 • Legenda o głowie w sali poselskiej (sali pod głowami) na Wawelu. | tekst |

 

 

 

 

 

 

 • Przeczytaj lub obejrzyj legendę o smoku, który mieszkał pod Wawelem?

 

 • Opisz wygląd wawelskiego smoka przedstawionego na obrazku.| smok wawelski |

 

 • Zapisz  zdarzenia  przedstawione  w  legendzie  w postaci planu  wydarzeń bez

      osobowej formy czasownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Polskie legendy - sprawdź czy je znasz. | krzyżówka |

 

 • Jak myślisz, co oznacza słowo hejnał? | sprawdź |

 

 • Posłuchaj  hejnału - zwróć  uwagę  na  jego  zakończenie. | hejnał |

 

 

Kto zagrażał polskim miastom i wsiom?

 

Z jakiego miejsca rozlegał się hejnał krakowski?

 

Dlaczego  hejnalista przerwał  hejnał?

 

Uzasadnij, że ta opowieść jest  legendą.

 

Jak Kraków upamiętnia dzielnego hejnalistę?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przeczytaj  legendę  w podręczniku lub w internecie | tekst legendy |

 

2. Odpowiedz na pytania:

 

 • Z  czego  słynął  Twardowski?

 

 • Dlaczego  szlachcic  podpisał  cyrograf  z  diabłem?

 

 • W  jaki  sposób  chciał  przechytrzyć mieszkańca piekła?

 

 • Co  wymyślił  czart,  by  odebrać  duszę  Twardowskiego?

 

 

3. Uzupełnij  braki  w  tekście. | streszczenie legendy |

 

 

4. Sprawdź  swoją  wiedzę  na  temat legend polskich. | ćwiczenie |

 

 

 • Jak  rozumieć  związek  frazeologiczny  zaprzedać  duszę  diabłu?

      | sprawdź inne "diabelskie" związki frazeologiczne  |