Najdroższe kostiumy teatralne

Dramat - utwór podzielony na role,

zawiera też wskazówki, np. dla aktorów,

reżysera, scenografa. Dramat jest

przeznaczony do zaprezentowania

na scenie.

 •   WIADOMOŚĆ OD NAUCZYCIELA:

 

Kochani, ostatnia lekcja przed przerwą świąteczną.

 

Życzę Wam i Waszym najbliższym zdrowych,

radosnych i spokojnych świąt.

 

                                    Do zobaczenia, usłyszenia lub napisania :)

Bazyliszek

i Barbarka

ćw. 4

Kto ma

rogatą duszę?

Gdzie go

spotkasz?

bazyliszek - legendarny stwór wykluwający się z jaj, które składają siedmioletnie koguty,

a następnie wysiadują ropuchy lub węże. Według legendy mieszkał...

Dokończ notatkę

LEKCJA 15

08.04.2020

Dla ciekawych

Temat: Przygotowujemy inscenizację "Legendy o warszawskim Bazyliszku".

Logowanie do strony ucznia

 Pytanie do

nauczyciela

LEKCJA 14

07.04.2020

03.04.2020

Co potrafi

charakteryzator...

Miejsce

widza

w teatrze...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturalny widz - poradnik

 • Poznaj tytuł i autora przedstawienia.

 • ......................................................................................

 • ......................................................................................

 • ......................................................................................

 • .....................................................................................

 

Nie tylko ludzie grają

w teatrze...

Stwórz teatr z... dłoni

LEKCJA 13

Dalszy ciąg odwiedzin w teatrze, szczególnym miejscu, w którym ludzie i rzeczy

ulegają niezwykłej zmianie - przyjmują rożne role. Dziś zastanowimy się, jak teatr

działa na widza i na co powinien zwrócić uwagę widz, oglądając spektakl.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zanim zajmiesz miejsce na widowni, warto poznać kilka zasad, według których

    postępuje  kulturalny widz - przeczytaj je  w podręczniku, s. 190 (Wśród ludzi).

    Napisz w zeszycie  krótkie wskazówki dla widza - użyj zdań rozkazujących:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kiedy oglądasz spektakl, na jego odbiór i Twoją ocenę składa się: gra aktora, scenografia, światło, nastrój.   

    Zgromadź słownictwo, którym możesz posłużyć się, opowiadając komuś o przedstawieniu - przejdź do ćwiczenia.

4. Na lekcji 8. poznałeś związki frazeologiczne związane z pogodą, dziś kilka nowych wiążących się z teatrem. Jeśli

    masz problem z rozwiązaniem zadania, poszukaj informacji w słowniku frazeologicznym. - przejdź do zadania.

    Po połączeniu związków z właściwymi wyjaśnieniami, dowiesz się, co robi aktor, kiedy zapomni tekstu.

5. Obejrzyj fragmenty inscenizacji  "Jasia i Małgosi". Zobacz, jak widzowie reagowali na to, co się dzieje na scenie.

    Jak sądzisz, podobało im się przedstawienie?

02.04.2020

Pamiętaj

Niektóre wyrazy po prostu zaczynają się na nie...,

np. niebieski (nie ma słowa bieski oznaczającego kolor).

Wiesz, co to jest?

Sprawdź, czy jesteś Nienią

Dla ciekawych

Dla ciekawych

    Cząstkę nie piszemy

 • rozłącznie z czasownikiem,

 • łącznie z rzeczownikiem,

      przymiotnikiem i przysłówkiem,

 

np. co zrobiła? nie  uporządkowała - czasownik,

      co?    nieuporządkowanie - rzeczownik,

      jaki?  nieuporządkowany - przymiotnik,

      jak?   nieporządnie - przysłówek.

Co kryje obrazek?

Nie lubię niepogody...

Cząstkę nie z rzeczownikiem

piszemy razem, np. nieprzyjemność, nieszczęście, niepowodzenie, nieprawda.

Uwaga, rzeczowniki piszemy osobno z cząstką "nie", kiedy chcemy zaznaczyć przeciwstawność, np.

Lubię nie koty, ale psy.

Dam jej nie kwiatki, lecz książkę.

Cząstkę nie z czasownikiem

zawsze  piszemy osobno,

np. nie podskoczysz, nie zaśpiewają,

nie zrobili, nie jemy, nie stać.

Temat: „Legenda o warszawskim Bazyliszku” na deskach teatru.

Pora na poznanie kolejnej legendy. Tym razem opowieść ze stolicy -

"Legenda o warszawskim Bazyliszku"... ale nieco inaczej.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Bazyliszek - co to za dziwny stwór? - zobacz.

3. Poznaj legendę o nietypowym mieszkańcu Warszawy - posłuchaj legendy.

4. Napisz w zeszycie krótką notatkę na temat bazyliszka. Pomogą Ci w tym pytania:

 • Gdzie mieszkał dziwny stwór?
 • Jak wyglądał?
 • Dlaczego był niebezpieczny?
 • Kto i w jaki sposób go pokonał?

5. Jak zapisać legendę, by można ją pokazać na scenie teatru?

    - przeczytaj tekst w podręczniku, s. 191. Zwróć uwagę na sposób zapisu.

6. Kto bierze udział w opisanych wydarzeniach? Czy są takie same jak te,

    które poznałeś, słuchając legendy?

7. Ułóż w odpowiedniej kolejności wydarzenia przedstawione w opowieści

    Wandy Chotomskiej  i zapisz je w zeszycie - przejdź do zadania.

LEKCJA 12

Temat:  Teatralne czary - poznajemy tajemnice teatru.

LEKCJA 11

01.04.2020

Temat:  Kiedy idę do teatru, staję się jego częścią.

Temat:  Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy. Ćwiczenia ortograficzne.

Dzisiaj zajrzymy do świata teatru. Z pewnością oglądaliście niejedno przedstawienie,

ale czy wiecie, kto i w jaki sposób je przygotowuje?

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Jak powstaje teatr? - zobacz.

3. Po co jest teatr? - przeczytaj wiersz w podręczniku, s. 187.

4. Jakie czary dokonują się w teatrze - ustal na podstawie wiersza. Zapisz w zeszycie:

Joanna Kulmowa "Po co jest teatr?"

 

PRAWDZIWE ŻYCIE TEATR
   drabina  
     księżyc                                   
   pogrzebacz (sprawdź, co to jest)  
    hełm rycerza

 

5. Co to jest foyer - żeby poznać odpowiedź, połącz nazwę z odpowiednim obrazem

     teatralnego miejsca lub elementu - przejdź do zadania.

6. Obejrzyj planszę na s. 188-189 w  podręczniku.  Ułóż w porządku alfabetycznym

     hasła związane z teatrem - przejdź do zadania. Przepisz je do zeszytu wraz

     z objaśnieniami. Zatytułuj: Słowniczek teatralny.

7. Jak widzowie reagują na grę aktorów - poznaj słowa związane z reakcjami widowni.

    Wszystkie są synonimami wyrazu brawa - sprawdź i zapisz w zeszycie.

Dziś dalszy ciąg zmagań ortograficznych - będziemy ćwiczyć poprawną pisownię "nie" z czasownikiem, rzeczownikiem i pozostałymi znanymi Wam częściami mowy: przymiotnikiem i przysłówkiem.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Pamiętasz, jak zapisać "nie" z czasownikiem i rzeczownikiem? - sprawdź.

3. Pora poćwiczyć pisownię "nie" z różnymi częściami mowy. Wróć do informacji

    w podręczniku, s. 168. Zapisz w zeszycie notatkę, która znajduje się z boku.

4. Obejrzyj planszę na s. 171 w  podręczniku - przepisz do zeszytu cztery

    przymiotniki i przysłówki z cząstką "nie", zapisz nie zielonym kolorem.

5. Wybierz po jednym przymiotniku i przysłówku z planszy i ułóż z nimi zdania.

    Zapisz je w zeszycie.

6. Poćwicz online: zaloguj się na stronie epodreczniki.pl (dane do logowania

     podała pani wychowawczyni w dzienniku) i wykonaj ćwiczenia lekcji

     Nie nie jest takie złe, o nie!  w materiałach dla Ciebie - przejdź do logowania.

7. Dokończ ćwiczenie 5, s. 70 i wykonaj ćwiczenie 6, s. 71 w zeszycie ćwiczeń.

8. Co oznacza słowo niebanalny? - sprawdź synonimy. Zapisz w zeszycie to słowo

    i jego synonimy zaczynające się od "nie".

LEKCJA 10

Przysłówek jest nieodmienną częścią mowy.

Odpowiada na pytania: jak?, gdzie?, kiedy?

Np. jak? - wysoko; gdzie? - daleko; kiedy? - teraz.

 

Niektóre przysłówki tworzymy od przymiotników, np.

długi (przymiotnik) - długo, bliski (przymiotnik) - blisko.

 

Przejdź do tworzenia opisu

Część 2

Część 1

Jak brzmi deszcz?

 

Trwałe połączenia dwóch lub więcej wyrazów

to związki frazeologiczne (frazeologizmy).

 

Każdy frazeologizm ma swoje określone znaczenie, np.

burza w szklance wody - awantura z błahego powodu;

żyć jak pies z kotem - żyć w ciągłej niezgodzie, kłócić się;

trząść się jak galareta - drżeć, drgać, dygotać.

 

     Widzisz, czym różni się

Twój opis dzisiejszego nieba od opisu poety?  Postaraj się, aby opis chmurki ze zdjęcia był bardziej poetycki.
 

kształtem przypomina...; wygląda jak (niczym...); kojarzy się z...; jest zupełnie podobna do...; jej górna (dolna) część ma kształt...; środek jest jak...; pewnie zmieniłaby się w...;

mogłaby przeobrazić się w...; z pewnością przekształciłaby się w...;

Balon wzniósł się niezwykle wysoko.

Sportowiec skoczył  bardzo daleko.

Z wielkiej chmury mały deszcz...

U nas dość głowę podnieść: ileż to widoków!
Ileż scen i obrazów z samej gry obłoków!

Wiesz,

co to jest?

Pamiętaj!

H piszemy:

 • gdy wymienia się na  g, ż, z, np.:
    druh - drużyna,   błahy - błazen.

 • po literze z, np. zhańbić

 • w wielu wyrazach, które trzeba zapamiętać.

Halny na halach

"Pani Twarowska" inaczej

Dzisiaj zobaczysz, jak poeta spogląda na polskie niebo i co go w nim fascynuje - poznasz 

fragment dzieła, które zna każdy Polak (a przynajmniej powinien)...

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przeczytaj informacje o autorze i jego dziele - podręcznik, s. 158.

3. Spójrz przez okno, czy niebo dziś jest podobnie do tego na zdjęciu obok? - 

    napisz w zeszycie dwa zdania o tym, jak wygląda teraz niebo nad Twoim domem.

4. Przeczytaj fragment "Pana Tadeusza" - podręcznik, s. 159, możesz go posłuchać

   (UWAGA: wybierz na dole odtwarzacza Część 3  - słuchaj od od 32 minuty 28 sekundy).

5. Poszukaj w tekście w podręczniku fragmentów, które mówią o tym, jak wygląda:

 • chmura jesienna - Do czego została porównana?
 • chmura gradowa - Co przypomina z kolei ta chmura?
 • chmury codzienne - Do czego są podobne? Jak się zmieniają?

6. Sprawdź, czy dobrze zrozumiałeś tekst opisujący polskie chmury - przejdź do ćwiczenia.

7. Napisz w zeszycie notatkę na podstawie wskazanych fragmentów - wykonaj zadanie 5,

    s. 160 w podręczniku, przerysuj tabelę.

                                                           8. A co przypomina Ci ta chmurka? Do czego można

                                                               ją porównać? Jak może się zachowywać i zmieniać

                                                               pod wpływem wiatru? Opisz ją, korzystając ze

                                                               słownictwa w ramce oraz epitetów (określeń: jaka?). 

                                                               Pracę wyślij do nauczyciela (do czwartku 26.03.br.).

                                                              

                                                          

                                            

 

 

1. Dzisiaj pora na spotkanie z ortografią  - przypomnij sobie

    zasady pisowni  wyrazów z "ch" i "h" - zobacz więcej.

2. Zapisz w zeszycie temat lekcji oraz zasady pisowni "ch" i "h".

3. Przeczytaj informacje w ramce Ortografia w praktyce -

   podręcznik, s. 241 i obejrzyj planszę na s. 242-243.

4. Pamiętasz tajemniczy ogród Mary? Przeczytaj i uzupełnij luki

   w  opowieści o innym ogrodzie - przejdź do zadania.

   Wpisz do zeszytu po pięć  wyrazów z "ch" i "h", których

   pisownia Cię zaskoczyła. Zastanów się, czy można do nich

   zastosować jedną z zasad ortograficznych.

5. Wykonaj zadanie 2, s. 72 oraz 3 i 4, s.73 w zeszycie ćwiczeń.

Pamiętaj!

Ch piszemy:

 • gdy wymienia się na  sz,  np.: proch - proszek,

 • po literze s np.: schronisko, wschód.

 • na końcu wyrazów, np.: nogach, pech.

                                      Wyjątek: druh

 • w wielu wyrazach, które trzeba zapamiętać.

Legendy - krzyżówka

Pamiętasz te legendy?

Dla ciekawych

Poćwicz  więcej

Poćwicz  więcej

Dla chętnych

Dla chętnych

Zaprojektuj okładkę dla wybranej przez Ciebie legendy.

Narysuj ją na kartce A4 - obejrzymy w szkole

         Legendy

         z różnych regionów Polski

lekcja

 

 

Dla ciekawych

Koniecznie zobacz

Logowanie do strony ucznia

Logowanie do strony ucznia

 Pytanie do

nauczyciela

 Pytanie do

nauczyciela

Logowanie do strony ucznia

Logowanie do strony ucznia

31.03.2020

Temat:  Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy.

Dziś ćwiczenia ortograficzne - będziemy ćwiczyć poprawną pisownię "nie"

z czasownikiem i rzeczownikiem.

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Zacznij od przypomnienia sobie informacji o różnych częściach mowy.

    Na jakie pytania odpowiadają różne części mowy?

    Wykonaj ćwiczenia: ćwiczenie 1,   ćwiczenie 2.

3. Które z części mowy są odmienne, a które nie? Uzupełnij w zeszycie tabelę.

 

Części mowy, które znam

Część mowy Przez co się odmienia     Przykłady
   osoby, liczby, czas i niekiedy rodzaj

                    

 rzeczownik

 ma rodzaj,

 odmienia się przez przypadki i liczby

 
 przymiotnik    
   nie odmienia się  

 

4. Pora poćwiczyć pisownię "nie" z różnymi częściami mowy. Dziś zaczniemy od

    czasownika i rzeczownika.  Przeczytaj informację obok i w podręczniku, s. 168.

5. Obejrzyj planszę na s. 170 w  podręczniku - przepisz do zeszytu wszystkie

    zdania z czasownikami. "Nie" zapisz zielonym kolorem.

6. Wybierz trzy rzeczowniki z planszy i ułóż z nimi zdania. Zapisz je w zeszycie.

7. Poćwicz online, wykonaj ćwiczenie 1 i 5 - przejdź do ćwiczeń.

8. Wykonaj ćwiczenie 2, s. 69, ćwiczenie 3 i 4, 70 oraz  pierwszą kolumnę wyrazów

    (wyrazy z lewej strony) wyrazów w ćwiczeniu 5, s. 70 w zeszycie ćwiczeń.

9. Odkryj synonimy - rzeczowniki z "nie" wpisz do zeszytu. - przejdź do ćwiczenia.

Zobacz

Dla ciekawych

W razie wątpliwości możesz zadać  pytanie nauczycielowi - postaram się odpisać jak najszybciej. Odpowiedzi zamieszczam na Waszych indywidualnych kontach. Staram się robić to na bieżąco

(w ciągu 24 godz.) w dniach zdalnej nauki.

 Pytanie do

nauczyciela

 Pytanie do

nauczyciela

 Pytanie do

nauczyciela

 Pytanie do

nauczyciela

 Wiadomość

do

nauczyciela

 Pytanie do

nauczyciela

 Pytanie do

nauczyciela

Logowanie do strony ucznia

 Pytanie do

nauczyciela

 Pytanie do

nauczyciela

 Pytanie do

nauczyciela

 Pytanie do

nauczyciela

LEKCJA 9

27.03.2020

LEKCJA 8

LEKCJA 7

LEKCJA 6

LEKCJA 5

LEKCJA 4

LEKCJA 3

LEKCJA 2

LEKCJA 1

16-30

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Imię i nr w dzienniku
Pytanie do nauczyciela
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Klasa 4

Temat:  Jaką funkcję pełni przysłówek?

Temat:  Frazeologiczne wędrówki w chmurach.

26.03.2020

Temat: Magia obłoków... Pierwsze spotkanie z "Panem Tadeuszem".

24.03.2020

Temat:  Hałaśliwe harce uśmiechniętych duchów - ortograficzne zmagania.

23.03.2020

Temat: Tę legendę chcę poznać...

20.03.2020

Temat: Kogo  przestraszył się Mefistofeles?

19.03.2020

Temat: Ortograficzne pułapki w polskich legendach.

17.03.2020

Temat: O krakowskim szlachcicu, który wylądował na księżycu.

16.03.2020

Temat: Opisujemy przedmiot - ćwiczenia redakcyjne.

13.03.2020

strona główna

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przypomnij sobie informacje dotyczące opisu - przejdź do informacji.

3. Wykonaj trzy ćwiczenia związane ze słownictwem przydatnym do stworzenia opisu

    znajdujące się pod informacją  - przejdź do ćwiczeń.

4. Wykonaj zadanie 5, s. 120 w zeszycie ćwiczeń.

5. Co by było, gdyby... Przeczytaj niezwykły opis stolnicy

    (zadanie 6, s. 145 w podręczniku) i w podobny sposób opisz okno.

 

Napisz opis, a następnie naciśnij WYŚLIJ -

Pamiętaj, że pod uwagę zostanie wzięta pierwsza wysłana praca.

Opisy przesyłamy do poniedziałku (16.03.2020)

 

 

 

 

1. Przeczytaj opowieść "O Mistrzu Twardowskim" - podręcznik s. 176.

2. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

3. Sprawdź, czy znasz odpowiedź na pytania dotyczące pana Twardowskiego

    - pokaż pytania.

4. Przepisz do zeszytu streszczenie legendy (uzupełniony tekst z lukami) 

   - przejdź do zadania.

5. Jak, według legendy, powstała kopalnia srebra w Olkuszu i Maczuga Herkulesa

    w   Pieskowej Skale koło Ojcowa? Wyjaśnienie możesz zapisać w zeszycie.

 

                                 

                              Animowana opowieść o panu Twardowskim:

                              Maczuga Herkulesa: mapa, film

 

 

 

 

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Przypomnij sobie najważniejsze zasady pisowni wyrazów z "rz" i "ż".

3. Wykonaj ćwiczenie - słownictwo z "rz" i "ż" w poznanych legendach.

    - przejdź do ćwiczenia.  Zapisz wyrazy i zdania w zeszycie.

4. Wykonaj online ćwiczenia  5 i 15 ze strony epodreczniki.pl

    - przejdź do ćwiczeń.

    

      Oczywiście możesz też zrobić  więcej ćwiczeń ze strony

               Urzekające rzęsy żabki Bożenki

 

5. Znajdź w słowniku ortograficznym po dwa wyrazy zaczynające się

od:  brz- , trz-, grz-, krz-, chrz-, wrz-.  Zapisz je w zeszycie.

 

 

 

1. Pamiętasz legendę o mistrzu Twardowskim, który przechytrzył

    diabła?  - sprawdź (podręcznik, s. 176)

2. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

3. Dziś poznamy utwór Adama Mickiewicza i inny pomysł na to,

    w jaki sposób Twardowski  poradził sobie z biesem:

 • Otwórz podręcznik na s. 177 - "Pani Twardowska"
 • Czy utwór jest podzielony na strofy?
 • Ile wersów ma każda strofa?
 • Potrafisz wskazać rymy?

4. Zobacz film "Pani Twardowska" - uważnie słuchaj treści,

    by odpowiedzieć na pytania. Pamiętaj, że niezrozumiałe

    wyrazy są wyjaśnione  w podręczniku na dole stron (przypisy).

5. Odpowiedz na pytania z zadań 4, 5 i 6 - podręcznik, s. 183.

6. Czym różni się historia z legendy i z tekstu Adama Mickiewicza? - wykonaj zadanie.

7. Przepisz notatkę do zeszytu - pokaż notatkę.

8. Jak sądzisz, dlaczego diabeł wolał uciec niż zostać mężem pani Twardowskiej?

    Napisz trzy zdania na ten temat i wyślij do nauczyciela.

    Pracę prześlij do poniedziałku 23.03.2020.

 

 

 

 

1. Znasz już wiele opowieści, które można nazwać legendą... Przypomnij sobie,

    jakie cechy ma legenda - sprawdź, co zapamiętałeś.

2. Dziś proponuję samodzielny wybór legendy, którą chcesz poznać

    i pracę z nią według moich wskazówek:

 • wybierz legendę ze zbioru online lub z książki, którą masz w domu,
 • zapisz temat lekcji, a pod nim tytuł legendy - pamiętaj o cudzysłowie,
 • przeczytaj wybraną opowieść i zapisz w punktach przebieg zdarzeń - pamiętaj

       o jednolitej formie punktów (z czasownikiem lub bez czasownika),

 • Czy legenda wyjaśnia powstanie miasta, nazwy, symbolu itp.? Jeśli tak, napisz w zeszycie krótką notatkę (jedno lub dwa zdania) na ten temat.

      DLA CIEKAWYCH

Dla ciekawych

Dzisiaj będziemy ćwiczyć rozpoznawanie kolejnej części mowy - czas na poznanie

przysłówka.

 

1. Pamiętasz części mowy, które poznałeś wcześniej? Potrafisz je wymienić?

    - sprawdź, czy poprawnie je wskażesz.

2. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

3. Zobacz zdjęcia obok i powiedz, na jakie pytanie odpowiadają wyrazy zaznaczone

    pogrubieniem. Jakimi innymi słowami można określić skok sportowca i lot balonu?

4. Przeczytaj informację w podręczniku, s. 101.Jak nazywają się części mowy,

    które odpowiadają na pytania: JAK? GZIE? KIEDY? Zapisz w zeszycie notatkę:

 

 

 

 

 

 

 

5. Poćwicz wskazywanie przysłówków - zasadź krzaczki.

6. Wykonaj ćwiczenie 2 i 3, s. 30 oraz ćwiczenie 4 i 6, s. 31 w zeszycie ćwiczeń.

7. Wykonaj w zeszycie polecenie 4, s. 162 w podręczniku. Przysłówki zapisz zielonym

    kolorem.

8. Na koniec krótki test sprawdzający, co pamiętasz z lekcji - przejdź.

 

 

                                                                            

Dzisiaj zajmiemy się słownictwem, szukając synonimów. Poznasz też trwałe

związki wyrazowe, czyli frazeologizmy. Zaczynamy od powtórki...

 

1. Pamiętasz, jakich środków użył Adam Mickiewicz, by opisać zmieniające się niebo?

Wypisz z fragmentu na s. 159 w podręczniku epitety i porównania. Przepisz do

zeszytu tabelę i uzupełnij  jeszcze jednym porównaniem i epitetem:

 

   środek poetycki                        fragment wiersza                     
 epitet   (jaka chmura?) jesienna
 porównanie   pełźnie  jak żółw
 epitet   (jaka chmura?) ............................
 porównanie   ................ jak ..............................

 

3. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

4. Przypomnij sobie, co zrobić, by w pracy pisemnej uniknąć powtórzeń.

    Pomyślałeś o wyrazach bliskoznacznych? Poszukaj synonimu słowa

    chmura - zajrzyj do słownika lub poszukaj na stronie synonimy.pl.

5. Słyszałeś jakieś powiedzenia z tymi słowami? - sprawdź, czy je znasz.

6. Pora na wyjaśnienie ich znaczenia - wykonaj ćwiczenie.

    Przepisz do zeszytu  związki  wyrazowe i ich wyjaśnienia.

7. Wybierz dwa z zapisanych w zeszycie związków i ułóż z nimi zdania.

   Zapisz w zeszycie swoje zdania i notatkę, jak nazywamy takie

   związki wyrazowe..

8. Poszukaj  frazeologizmów ze słowem deszcz i słowami nazywającymi

    inne zjawiska pogodowe (burza, wiatr itp.). Wybierz ten, który Ci

    się najbardziej spodobał  i zapisz w zeszycie wraz z wyjaśnieniem.

    Ułóż  zdanie z wybranym frazeologizmem.

Dziś przygotujemy się do przedstawienia na scenie "Legendy

o warszawskim Bazyliszku". Po powrocie do szkoły wspólnie ją odegramy...

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.

2. Poznałeś już wyraz inscenizacja - przypomnij sobie, co znaczy.

3. "Legenda o warszawskim Bazyliszku" jest dramatem, dlatego łatwo ją

     zaprezentować na scenie. Zapisz w zeszycie notatkę dotyczącą dramatu.

3. Otwórz podręcznik na s. 191 - sprawdź, ile osób powinno wziąć udział

    w przedstawieniu. Wyobraź sobie, że jesteś reżyserem - kogo z kolegów

    obsadziłbyś w konkretnych rolach? Zrób w zeszycie tabelę i zapisz

    (siebie też  weź pod uwagę jako aktora).

 

  Rola - bohater  Aktor - kolega/koleżanka z klasy
  GARNCARKA    ..........................................
   ...    ..........................................

 

4. Pod tabelą zapisz, jakich rekwizytów potrzebujesz do przedstawienia.

5. Czas na opracowanie scenografii (wyglądu sceny) - na kartce A4 narysuj,

    jak powinna wyglądać scenografia przedstawienia "Legendy o warszawskim Bazyliszku".

6. Opisz kostium, który należałoby przygotować, aby jak najlepiej pasował do roli, którą sobie

    przydzieliłeś/aś. Zadanie wykonaj tutaj i wyślij do nauczyciela. Masz na to czas do czwartku

    po  świętach (16.04.2020).