formy wypowiedzi

lektury

strona główna

Jak napisać list otwarty?

 

List otwarty:

jest kierowany do konkretnej osoby lub instytucji,

ale w przeciwieństwie do innych rodzajów listów jest podany do wiadomości publicznej.

 

ma specjalny charakter. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na opisywany problem w liście.

 

jest przekazywany zazwyczaj przez szeroko rozumiane media - prasę,

telewizję czy internet.

 

może być napisany przez wiele osób, np. wszystkich rodziców danej szkoły

czy mieszkańców jednego osiedla, miasta czy nawet kraju.

 

czasami  jest pewną formą sprzeciwu czy nawet protestu wobec poruszanych kwestii.

 

 

Forma listu nie jest ściśle określona,

jednak należy pamiętać o tym, że:

 

  • powinien być podzielony na

 

wstęp - wyjaśnienie celu listu, przedstawienie sprawy (apel lub protest),

rozwinięcie - argumenty i przykłady na poparcie swojego stanowiska,

zakończenie - podkreślenie wagi poruszanego problemu, apel do odbiorcy o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie,

 

  • musi zawierać datę, miejscowość, zwroty grzecznościowe, podpisy i nagłówki,

  • trzeba dobrze zastanowić się nad wykorzystywanymi argumentami,

  • musi być poprawny pod względem językowym, zwłaszcza, że będzie dostępny dla wszystkich,

  • musi być logiczny,

  • powinien jasno, wyraźnie i dokładnie przedstawić problem, którego ma dotyczyć.

strona główna