formy wypowiedzi

JęZYK  POLsKI

nauka o języku

literatura

nauka zdalna

lektury

teatr dawniej i dziś

          Gromadzimy słownictwo

         Słownictwo - ćw. 2

         Słownictwo - ćw. 1

         Bank przydatnych słów

         Bank przydatnych słów

         Bank przydatnych słów

         Krok po kroku

         Krok po kroku

         Krok po kroku

         Jak zbudować opowieść?

          Bank przydatnych słów

          Argument a przykład - ćw. 2

          Argument a przykład - ćw. 1

          Struktura rozprawki

         Te słowa mogą się przydać

          Krok po kroku

          Jak to napisać?

          To zanotuję!

          Co zawiera notatka

          Kilka przydatnych uwag

          Kilka przydatnych uwag

          Kilka przydatnych uwag

Kartka z pamiętnika

 

 

Opis postaci

 

 

 

 

Charakterystyka

 

 

 

Rozprawka

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

 

 

 

Opowiadanie

 

 

 

Opis przedmiotu

 

 

 

 

 

 

Opis krajobrazu

 

 

 

 

List otwarty

 

Zaproszenie

Lekcja  wprowadzająca  -  e-podreczniki.pl

 

Ogłoszenie

 

 

Dedykacja

 

 

Notatka

 

 

Dłuższe formy  wypowiedzi  pisemnej

Krótkie formy  wypowiedzi  pisemnej

strona główna