strona główna

teatr dawniej i dziś

lektury

nauka zdalna

formy wypowiedzi

Legendy polskie

O Lechu, Czechu i Rusie

Legendy z grodu Kraka   

  •      O mistrzu Twardowskim
  •      Przerwany hejnał
  •      O smoku wawelskim

Adam Mickiewicz

Reduta Ordona

Śmierć Pułkownika

Świtezianka

Pani Twardowska

Ignacy Krasicki

Jan Kochanowski

Fraszki

Treny

Pieśni

Mitologia grecka - cykl lekcji

      literatura

JęZYK  POLsKI