literatura

JęZYK  POLsKI

Mitologia grecka - cykl lekcji

Fraszki

Treny

Pieśni

Jan Kochanowski

Ignacy Krasicki

Reduta Ordona

Śmierć Pułkownika

Świtezianka

Pani Twardowska

Adam Mickiewicz

O Lechu, Czechu i Rusie

Legendy z grodu Kraka   

  •      O mistrzu Twardowskim
  •      Przerwany hejnał
  •      O smoku wawelskim

Legendy polskie

formy wypowiedzi

nauka zdalna

lektury

teatr dawniej i dziś

strona główna