Mitologiczne  związki frazeologiczne

       Pochodzenie i znaczenie.

       Do  twarzy  mu  z  tym  Kaukazem - scenariusz  lekcji

       Mit  o  Prometeuszu.

       Nie  wolno  zdradzać tajemnic  bogów - scenariusz  lekcji

       Mit  o  Syzyfie

       Mitologiczne  krainy - scenariusz  lekcji 

       Wprowadzenie  do  mitologii  i  mit  o  narodzinach świata.

strona główna

       Uwaga  na  słońce!

       Mit  o  Dedalu  i  Ikarze

teatr dawniej i dziś

lektury

formy wypowiedzi

nauka o języku

      mitologia

JęZYK  POLsKI

       Nie  tylko  mieszkańcy  Olimpu - scenariusz   lekcji 

       Bogowie  greccy.