strona główna

teatr dawniej i dziś

Imiesłowy to pestka!

lektury

Części  zdania - podmiot i orzeczenie

Przymiotniki - odmiana i stopniowanie

A  droga wiedzie w przód i w przód...

Liczebniki

nauka zdalna

Mowa o mowie

formy wypowiedzi

Zadnia zł. podrzędnie- info     

Liczebniki - info    

Jestem zamiast - zaimek

Zaimki - info    

CZĘŚCI MOWY

Przymiotniki - info     

CZĘŚCI ZDANIA

Podmiot i orzeczenie - info    

Części zdania - info    

Więcej o języku, mówieniu i wyrazów łączeniu

Budowa zdania pojedynczego

Budowa zdania złożonego

Związki wyrazowe w zdaniu

Błędy językowe i obyczajowe

Czarno - białe związki wyrazowe

Jak powstają wyrazy - słowotwórstwo

      nauka o języku

JęZYK  POLsKI

Zdanie zł. współrzędnie - info     

Gafy międzynarodowe - info