Gafy międzynarodowe - info     

Zdanie zł. współrzędnie - info     

      nauka o języku

JęZYK  POLsKI

Jak powstają wyrazy - słowotwórstwo

Czarno - białe związki wyrazowe

Błędy językowe i obyczajowe

Związki wyrazowe w zdaniu

Budowa zdania złożonego

Budowa zdania pojedynczego

Więcej o języku, mówieniu i wyrazów łączeniu

Części zdania - info    

Podmiot i orzeczenie - info    

CZĘŚCI ZDANIA

Przymiotniki - info     

CZĘŚCI MOWY

Zaimki - info    

Jestem zamiast - zaimek

Liczebniki - info    

Zadnia zł. podrzędnie- info     

formy wypowiedzi

Mowa o mowie

nauka zdalna

Liczebniki

A  droga wiedzie w przód i w przód...

Przymiotniki - odmiana i stopniowanie

Części  zdania - podmiot i orzeczenie

lektury

Imiesłowy to pestka!

teatr dawniej i dziś

strona główna