Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Stróżówce

szkolastrozowka.pl

Święty Janie Pawle II

dziękujemy Ci


za Twój święty pontyfikat,
za Twoją ojcowską miłość,
za Twój uśmiech,
za Twoją pobożność i całkowite zawierzenie życia Matce Bożej,
za Twój przykład pełnej ufności modlitwy,
za cierpienie na oczach świata,
za ludzi, którym pokazałeś drogę do Chrystusa.

Patronie naszej szkoły

zanieś nasze podziękowanie Bogu


za to, że  kocha nas miłością ojca, gdy trzeba przytuli, gdy trzeba pocieszy, gdy trzeba wzmocni,
za radość w rodzinie, za kochających Rodziców, za ich poświęcenie i pracę oraz pomoc w każdej, nawet czasem bardzo błahej sprawie,
za zdrowie naszych rodzin i przyjaciół,
za Babcię i Dziadka, którzy zawsze nas wspierają i pomagają w każdej sytuacji,
za świętych dnia codziennego, których spotykamy na swojej drodze,
za przyjaciół, na których zawsze możemy liczyć,
za naszą szkołę, wyrozumiałych i oddanych nauczycieli,
za cuda przyrody,
za śnieg, deszcz, gorące słońce, zwierzęta, ptaki i kwiaty na łące, za szum morskich fal i muszelki zdobiące plażę, za piękne dni i gwieździste noce,
za to, że nie pozwoliłeś uschnąć kwiatom i drzewom,
za każdy radosny dzień,
za dar życia, dar wzroku i słuchu, dzięki którym poznajemy świat i otaczającą przyrodę,
za to, że pandemia koronawirusa nie dotknęła nikogo z naszej społeczności szkolnej.

Pierwszy Polaku na stolicy Piotrowej
zanieś naszą prośbę przed tron Boga


o łaskę zdrowia dla ciężko chorej mamy i o szybki powrót do zdrowia,
o ustanie pandemii i zdrowie dla chorych,
o to, abyśmy jak najszybciej mogli wrócić do szkół i normalnego życia,
o pomyślne zakończenie roku szkolnego dla uczniów,
o to, byśmy nauczyli się akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy,
o zgodę, zrozumienie i przebaczenie,
o pokój na Ziemi,
o nawrócenie serc ludzkich ze złych dróg życia i jedność w narodzie,
o to, aby dobro rozszerzało się na cały świat,
o umiejętność rozważnego korzystania z nowoczesnych technologii,

za najbliższych, aby nie ustawali w miłości,
za młodzież, aby nie bała się stawiać trudnych pytań dotyczących ich przyszłości,
za Polaków, aby na co dzień przezwyciężali wszelką wrogość i nieufność wobec innych,
za lekarzy, służbę medyczną i wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego bezpieczeństwa.


Nasz Święty Orędowniku
módl się za nami


Święty Patronie Naszej Szkoły,
Przyjacielu i Wychowawco dzieci i młodzieży,
Pielgrzymie wszystkich narodów,
Opiekunie rodzin,
Pasterzu wszystkich wiernych,
Wspaniały nauczycielu wiary,  
Opiekunie chorych i cierpiących,
Drogowskazie  błądzących,
Patronie górskich wędrowców,
Dający nadzieję ludziom
Rybaku serc ludzkich,
Papieżu Bożego Miłosierdzia.

 

 

Zobacz efekty

podjętych działań

W szczególnym roku setnej rocznicy urodzin naszego Patrona, Jana Pawła II, Dzień Papieski obchodzony co roku w naszej szkole, tym razem odbył się zdalnie. Jak zawsze podjęliśmy szereg działań związanych z osobą Patrona.

Konkurs fotograficzny

Szkolna litania do Patrona

Świętego Jana Pawła II

Konkurs online -  quiz wiedzy

o Janie Pawle II

Uczniowska litania do Świętego Jana Pawła II

Patrona naszej szkoły

 

DZIEŃ PAPIESKI 2020 - zdalnie

Dzieci z klas pierwszych wraz z wychowawczyniami: panią Bogusławą Janek i panią  Renatą Hotloś połączyły się online, by odbyć  lekcję  na temat życia i działalności Jana Pawła II oraz wspólnie odśpiewać dla Papieża Hymn Szkoły. Reprezentanci klas drugich i trzecich  rozwiązywali quiz online w ramach konkursu „Jan Paweł II – Wędrowiec do serc ludzkich” zorganizowanego przez panie Beatę Wróblewską i Beatę Ludwin.

 

Uczniowie klas starszych współtworzyli litanię do naszego Świętego Patrona. Dzieci z klas czwartych i piątych, za pośrednictwem Papieża Polaka, dziękowały Stwórcy, tworząc wezwania zakończone sformułowaniem: „Zanieś nasze podziękowanie Bogu”. Uczniowie klas szóstych,  przez wstawiennictwo Patrona, zanosili prośby przed tron Boga, natomiast młodzież z klas siódmych i ósmej odniosła się do przymiotów Ojca Świętego, prosząc o modlitwę.

 

Wszyscy uczniowie odpowiedzieli na propozycję nauczycielki plastyki, pani Anny Siarkowicz, i wykonali różną techniką prace plastyczne związane z pontyfikatem Jana Pawła II – ukazywali go jako przyjaciela dzieci i  pielgrzyma. Klasa czwarta przygotowała piękne kwiaty dla Papieża Polaka, a uczniowie klas siódmych opowiadali o Świętym naszych czasów, tworząc plastyczne kadry zebrane w formie lapbooka.

 

Nawiązując do papieskiego zachwytu nad przyrodą, nauczycielka prowadząca Klub Młodego Reportera, pani Beata Ludwin, zorganizowała konkurs fotograficzny „Chwalcie łąki umajone”. Jego uczestnicy wykonali fotografie składające się na dyptyk, który ukazuje elementy wiosennej przyrody na różnym etapie rozwoju lub w innej porze dnia.

 

Wyjątkowa, setna rocznica urodzin, chociaż uczczona zdalnie była okazją do zatrzymania się nad nauką i przykładem życia Papieża Polaka, którego wybraliśmy na Patrona naszej szkoły.

 

Zachęcamy do obejrzenia efektów podjętych działań.

strona główna