Warto poćwiczyć - słownictwo

      Warto poćwiczyć - kolejność elementów

Sprawozdaniem nazywamy tekst o charakterze informacyjnym. Jest ono uporządkowaną relacją z wydarzenia, które już się odbyło. Sprawozdanie zawiera:

 

TYTUŁ

czyli informację o jakim wydarzeniu będziemy pisać, np.

            Sprawozdanie z wycieczki do ....

 

WSTĘP

czyli informacje o okolicznościach zdarzenia (odpowiedzi na pytania)

            

             Jakie wydarzenie relacjonujemy (nazwa)?            

             Kiedy i gdzie się odbyło relacjonowane wydarzenie?

             Kto brał udział w wydarzeniu?

             Kto i w jakim celu je zorganizował?

 

ROZWINIĘCIE

czyli przedstawienie kolejnych etapów wydarzenia lub zdarzeń składających się na to główne (odpowiedź na pytanie)

 

              Jak przebiegało? Co się działo po kolei?

 

ZAKOŃCZENIE

czyli podsumowanie i opinia na temat zdarzenia (odpowiedź na pytanie)

 

               Jakie było?

               Jaki miało efekt?

Jak napisać  sprawozdanie?

strona główna